Bostadsmarknaden visar stark återhämtning i februari

Trots höjda räntor och fortsatt ökande inflation fortsätter bostadspriserna att stiga. Enligt de senaste siffrorna har priserna på lägenheter ökat med 5,8 procent under de första tre veckorna i februari, jämfört med januari.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet ligger nu på 45 000 kronor, vilket är det högsta genomsnittspriset sedan maj förra året.

Februari har historiskt sett varit en månad med små prisvariationer. Sedan 2015 har den genomsnittliga prisförändringen i februari varit noll procent, vilket tyder på att årstidseffekter har liten eller ingen inverkan på priserna. Däremot har ökad aktivitet i Stockholm med fler försäljningar bidragit till den starka prisutvecklingen i februari i år. När antalet försäljningar ökar i områden med höga priser, påverkar det genomsnittspriset i hela landet positivt.

Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.

I februari har antalet försäljningar i Stockholms innerstad relativt sett ökat mer än i resten av landet. Men det är inte hela förklaringen till den tydliga prisökningen. Även utanför centrala Stockholm har priserna stigit, vilket indikerar att det finns andra faktorer som påverkar priserna i hela landet. I februari ökade priserna i riket, exklusive Stockholms innerstad, med 3,4 procent.

Även i Stockholms län ökar bostadspriserna i februari. Priserna på lägenheter har hittills stigit med 5,2 procent jämfört med januari. Det är den högsta prisnivån sedan maj förra året. Likt riket sammantaget, innebär det den högsta prisnivån sedan maj förra året.

En piggare bostadsmarknad

En bidragande faktor till den ökade trycket på bostadsmarknaden är ett minskat utbud. Under de tre senaste veckorna har antalet publicerade lägenheter minskat med 21 procent i årstakt. I Stockholms innerstad är motsvarande minskning 40 procent.

– Det vi sett hittills i år är en tydlig prismässig återhämtning på bostadsmarknaden trots ränteökningar och fortsatt stigande kärninflation. Vår bild är att det lägre tillflödet av nya lägenheter till salu har skapat en mer balanserad marknad än vad som var fallet tidigare. Man kan konstatera att bostadsmarknaden är väsentligt piggare idag än för ett par månader sedan, säger Erik Holmberg, Hemnets Marknadsanalytiker.

Avser genomsnittligt kvadratmeterpris på inrapporterade slutpriser för lägenheter på successionsmarknaden. Bostäder som säljs som deltidsboenden har exkluderats i sammanställningen. 

*Försäljningar fram till och med 21 februari 2023.