Säljvolymen på bostäder har minskat med en tredjedel

Säljvolymen på bostadsmarknaden fortsatte minska under det första kvartalet 2023, visar statistik från Hemnet. Totalt såldes det bostäder till ett värde av 99 miljarder kronor. Det är en minskning med nästan en tredjedel, 32 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året. 

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker. Foto: Hemnet.

Under det första kvartalet såldes det fritidshus för 862 miljoner kronor. Det är en minskning med hela 45 procent på ett år. Motsvarande minskning på villa- och lägenhetsmarknaden var 31 respektive 33 procent. I och med den här utvecklingen kan man konstatera att försäljningsvolymen, i kronor, ligger på ungefär samma nivå som år 2019.

Minskningen är ett resultat av dels lägre priser och dels färre antal försäljningar. Denna förändring är i sin tur främstt ett resultat av den ekonomiska situationen, och då i synnerhet högre bolåneräntor som tydligt minskat köpkraften. Även en viss efterpandemisk effekt kan antas påverka då minskningen i omsättning framför allt syns på de bostadstyper där trycket tidigare var som högst. 

Ett län sticker ut

Mönstret med en tydligt minskande omsättning är densamma i rikets alla län. Jämtlands län sticker dock ut med den största minskningen. Där minskade omsättningen med 39 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det är sannolikt en effekt av en hög koncentration av semesterboenden, som på många sätt påverkats mest av det senaste årets ökande kostnader. 

– Det har kommit information om att bolånen nu minskar och detta kan ses som en stor del av förklaringen bakom detta. Marknaden har fortsatt att präglas av försiktighet från både köpare och säljare, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker. 

Han fortsätter: 

– Fler bostadsbytare väljer att sälja innan de köper nytt vilket är en klok säkerhetsåtgärd, men det bidrar också till en trögare marknad. Det är tydligt vilken effekt Riksbankens räntehöjningar fått på hushållens agerande när det kommer till bostadsmarknaden.

Statistiken baseras på inrapporterade försäljningar till Hemnet. Endast bostäder som sålts på successionsmarknaden har inkluderats i underlaget.