Fler säljare upplever mer gynnsam bostadsmarknad

En ny undersökning på Hemnet visar att 45 procent av tillfrågade säljare upplever en positiv bostadsmarknad. Endast 36 procent av säljarna upplever svårare förutsättningar.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Bland säljarna som upplever en positiv marknad anger 13 procentenheter att marknaden är ”mycket bra”, medan 32 procentenheter anser att marknaden är ”ganska bra” i de områden där de sålt.

Av de säljare som upplever en positiv marknad anger mer än hälften, 51 procent, att ett lågt utbud av liknande bostäder till salu är en bidragande faktor. Det är intressant eftersom utbudet av bostäder i mars var 25 procent högre, än under samma period förra året.

Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet. 

Bland de säljare som uppger att marknaden är ”ganska” eller ”mycket dålig”, är den vanligaste angivna orsaken att ”prisnivån är låg” (45 procent), följt av ”många intressenter verkar avvaktande” (36 procent). Endast 11 procent i den grupp som upplever svåra säljförhållanden uppger att ett ”högt utbud av liknande bostäder till salu”, var en bidragande orsak till detta.

Rekordhögt utbud 

– Trots en långsam marknad och ett högt utbud är antalet säljare som upplever positiva förutsättningar fler än de som upplever negativa förutsättningar. Det är intressant mot bakgrund av dagens marknad, där det mesta som skrivs handlar om svårigheter för säljarna och fallande priser, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet. 

Att utbudet upplevs som lågt, trots att det generellt är rekordhögt, har att göra med det lägre tillflödet av nya bostäder till salu. Bostäder som legat till salu under lång tid präglas i högre utsträckning, än vad de nypublicerade bostäderna gör, av låg aktivitet. Och de har ofta inte anpassat sig till det nya prisläget, förklarar Erik Holmberg.

Undersökningen gjordes under april månad och gick ut till 3 048 personer, varav 351 definierade sig som säljare.