Små bostäder fortsatt svårsålda: ”Skapat en inlåsningseffekt”

Efter en period av låg aktivitet har bostadsmarknaden nu börjat återhämta sig. Ny statstik från Hemnet visar dock att ettor är fortsatt svårsålda jämfört med andra bostadstyper.

Statistiken visar att 29 procent färre ettor såldes under den senaste tolvmånadersperioden, jämfört med motsvarande period i fjol. Minskningen för tvåor var 23 procent, respektive 18 procent för treorna. För lägenheter med fyra rum eller mer var minskningen på 16 procent. 

Marknaden för ettor mer trendkänslig

De senaste månaderna har bostadsmarknaden tydligt vänt med stigande bostadspriser. Även för ettor har det skett en tydlig ökning av antalet försäljningar, men inte i samma utsträckning som för övriga bostadstyper. Under de senaste 12 månaderna har antalet sålda ettor, som andel av totalt antal sålda lägenheter, varit den lägsta som noterats sedan 2015. Under samma period har mindre än 15 procent av lägenhetsförsäljningarna varit ettor. 

Marknaden för mindre lägenheter är mer trendkänslig än resten av marknaden. Det beror framförallt på att man generellt bor kortare tid i mindre lägenheter. Ensamhushåll, som ofta efterfrågar mindre lägenheter, har också fått det tuffare de senaste två åren, jämfört med de som tar bostadslån med en partner.

– För de som bott under kortare tid har de senaste två årens prisnedgång fått större påverkan. Det har i högre utsträckning skapat en inlåsningseffekt där det blivit svårare att flytta vidare när kontantinsatsen minskar, och man inte har tidigare prisuppgångar att falla tillbaka på. Sen påverkas efterfrågesidan, då de som köper ettor generellt har sämre ekonomiska förutsättningar och oftare är ensamma låntagare, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.