Attefallshusen kan växa i höst

Boverket har gett klartecken till regeringen att tillåta större Attefallshus, 30 kvadratmeter istället för nuvarande 25 kvadratmeter. ”Det kan göra dem mer attraktiva att använda som bostad”, skriver Boverket i en utredning. 

Vill du ha koll på bostadsmarknaden? Skaffa Hemnets nyhetsbrev!

Attefallshus är i Sverige en typ av komplementbyggnad som från 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Tidigare fick de vara högst 25 kvadratmeter stora, men det ser ut att vara på väg att ändras.

”En utökning till 30,0 kvadratmeter byggnadsarea innebär att den invändiga boarean blir cirka 27 kvadratmeter och att det därmed blir lättare att skapa bättre boendekvaliteter i form av exempelvis alternativa möbleringsmöjligheter”, skriver Boverket i utredningen som är beställd av regeringen.

Beslut kring förändringen väntas tas under hösten.

Attefallshuset Grundsats från Vibo.