Upptäck bostadsområdet som du längtar hem till

För att människor ska trivas måste de som planerar och bygger ha kunskap och förståelse för hur attraktiva bostäder skapas. Där hus, vägar och trädgårdar bildar en helhet, som passar in i omgivningen. Områden som uppskattas även av människor som har vägarna förbi eller kommer på besök.

Förgård till ett parhus i bostadsområdet Stenen. Foto: Etikhus

Gatan svänger mjukt och är kantad av träd. Husen på de stora tomterna är röda, grå, svarta och vita. Runt tomterna är det en grön häck och på gräsmattorna växer äppel- och päronträd. Vi är i den alldeles nybyggda Fyrstrandsbyn i Trönningenäs strax norr om centrala Varberg. Ett villaområde som redan från början känns inbott, moget och harmoniskt.

Mot gatan är det stensatt och singel på förgården. Mellan tomterna finns smitvägar, till promenadstråk mot havet, till en granne en bit bort i området eller kanske till lekplatsen. Alla hus är i samma stil, men har också en personlig prägel. Husen skiftar inte bara i färger utan också i val av takmaterial, storlekar och tillbyggnader.

– Alla projekt startar i landskapet, hur man avgränsar tomter och hur bebyggelsen förhåller sig till topografin, vägarna, vegetationen. Nyckeln är att utgå från de kvaliteter som vi vet att människor tycker om, säger Oskar Götestam, arkitekt på Radar Arkitektur, som arbetar tillsammans med Etikhus i flera stora projekt.

Vill du veta mer om Etikhus och var de erbjuder boende? Klicka här.

Fyrstrandsbyn har väckt uppmärksamhet genom hur noggrant hela området är planerat och utformat. Alla delar ingår i en helhet. Det finns en övergripande tanke att området och bostäderna ska samspela. Något som alltid återspeglas i de bostadsområden som Etikhus bygger. I Fyrstrandsbyn har varje familj också kunnat påverka husens interiör, vilket har gjort varje hus unikt utifrån de boendes behov.

Området Stenen, strax söder om Varberg. Foto: Etikhus

Något för alla

Stenen, ett bostadsområde strax söder om Varberg, är ännu ett exempel på Etikhus stävan att skapa bostäder som människor vill bo i. Och längta hem till.

– Villor, parhus, flerbostadshus, gator, trädgårdar och kringmiljö i Stenen planeras så att allt hänger ihop och passar in i det omgivande landskapet, med gärdesgårdar och böljande ängar. På samma sätt som i Fyrstrandsbyn utvecklar vi området tillsammans med en och samma arkitekt, även i detta fall Radar Arkitektur, säger Ulf Werner, projektutvecklare på Etikhus.

I Stenen blir det en blandning av bostadstyper för människor i olika familjekonstellationer och åldrar. Här blir det också lättare att byta bostad när behoven ändras, utan att behöva flytta från området där man trivs och känner sig hemma.

– Det är vårt ansvar att producera bostäder av hög kvalitet till en bred målgrupp, i olika prisnivåer. Vi bygger både i och utanför städer, anpassat för olika behov, säger Ulf Werner.

Samtidigt som Etikhus bygger hus som passar in i sin omgivning och som tar vara på det ursprungliga tillför Etikhus nya historiska lager i kulturmiljön. Med nutida arkitektur och kvaliteter som håller över tid. Som passar in.

En gata i Fyrstrandsbyn. Foto: Etikhus

Hållbarhet alltid med

Något som både Ulf och Oskar återkommer till är synen på hållbarhet. Det kan vara smarta lösningar för minskad energiförbrukning, hållbara byggmaterial eller solceller på taken. Men hållbarhet är också att skapa en kringmiljö som gynnar den biologiska mångfalden och som ger goda förutsättningar för det sociala samspelet mellan människor.

Exempel på detta kan vara att anlägga smitvägar och stora grönytor som gör det lättare för både människor och djur att röra sig i och mötas i området. Ett annat exempel på social hållbarhet är att bygga bostäder för människor med olika förutsättningar.

– Det vi bygger ska stå under en väldigt lång tid. När vi gör rätt val och skapar kvalitativa bostäder med höga hållbarhetsambitioner är vi med och påverkar framtiden på ett positivt sätt, säger Oskar Götestam, arkitekt.

Vill du veta mer om Etikhus och var de erbjuder boende? Klicka här.

Fyrstrandsbyn uppifrån. Foto: Etikhus