Så undviker du fallgroparna vid husbygget

Att bygga hus är ett stort och stundtals komplicerat projekt. Men genom att börja med att göra en tydlig budget och vända sig till experter går det att undvika fallgropar längs vägen.

– Vi gör en noggrann kontroll och har krav på att en produktionskalkyl ska tas fram. Det innebär en budget som ger både banken och ägarna grepp om utgifter, säger Carina Lundqvist, ansvarig på ett Nordeakontor för rådgivning online.

Många drömmer om att bygga ett hus anpassat efter just deras behov. Att själv få planera allt från planlösning till köksluckor är en dröm för många blivande bostadsägare. Men det är ett stort projekt att bygga hus och det innebär många tuffa beslut samt stora utgifter. Själva processen börjar med att bestämma vilken typ av hus det är som ska byggas. Efter det är det dags att säkerställa finanserna.

Ansök om byggnadskreditiv hos Nordea – klicka här.

Byggnadskreditiv är en finansieringslösning som många använder när de ska bygga hus. Byggnadskreditiv innebär att man betalar fakturorna med en kredit allt eftersom fakturorna från bygget kommer in. Utöver en fast engångskostnad betalas endast ränta för den kredit man använder. Man behöver alltså inte låna och betala ränta för hela summan från början.

När det nya huset är klart, slutbesiktigat och värderat av en mäklare läggs krediten om till ett bolån. Byggnadskreditiv är en smidig lösning i och med att både bank och låntagare har full kontroll under byggprocessen samt att låntagaren endast betalar ränta på utnyttjat belopp.

– Byggnadskreditivet börjar den dagen man startar bygget, exempelvis när tomten ska betalas eller byggaren påbörjar arbetet, säger Carina Lundqvist, ansvarig på ett Nordeakontor för rådgivning online.

Husleverantör eller lösvirke?

Ett beslut som blivande husbyggare ställs inför är vilken typ av hus de ska ha, som ett hus från en husleverantör eller ett lösvirkeshus. En professionell husleverantör hjälper till med kalkyler och projektledning. Med ett lösvirkeshus faller den sortens ansvar på personerna som valt att bygga huset.

– Utmaningen med att bygga ett lösvirkeshus är att det kan dyka upp fler oväntade kostnader. Exempelvis hanteringen av markberedning som kan bjuda på överraskningar eller att man själv inte kan jobba heltid på grund av att man måste projektleda bygget, säger Carina.

Carina berättar att banken tittar på flera detaljer innan ett lån godkänns, bland annat husets läge. Byggnadskreditivet omvandlas till ett bolån efter att bygget är klart och slutbesiktning är gjord. Det krävs en aktuell värdering av det färdiga huset för att kunna säkerställa storleken på bolånet.

–  Vi vill säkerställa att inga oväntade kostnader ska dyka upp under tiden eller efter avslutad byggnation. Vi vill vara med på hela resan och stödja människor i deras husbygge, säger Carina Lundqvist.

Vilka eventuella fallgropar bör man ha koll på inför ett husbygge?

– Det är framförallt vid ett bygge av ett lösvirkeshus man ska tänka till och verkligen arbeta med sin budget, men där hjälper vi som bank självklart till. Det blir väldigt sällan problem om man anlitar en seriös husleverantör, de är duktiga på att hålla sin budget och tidsplan.

Vill du veta mer om byggkreditiv – läs här.

Vanliga frågor till Nordeas byggkreditivexperter:

När i processen bör man kontakta banken?

Kontakta gärna banken så tidigt som möjligt i processen för att få ett lånelöfte. Det är bra att då ha en produktionskostnadskalkyl där det framgår hur mycket huset förväntas kosta.

Hur mycket får jag låna?

I ett möte med Nordea kommer rådgivaren att ställa många frågor för att göra en helhetsbedömning. Exempel på sådant som diskuteras igenom är hur mycket du planerar att bygga för, hur kontantinsatsen ser ut och hur inkomster och utgifter ser ut. Det är viktigt att man kommer fram till en nivå som passar er ekonomi och som uppfyller bankens kreditregler.

Vad blir husets värde när det är färdigt?

För att uppskatta slutligt marknadsvärde behövs en så kallad förhandsvärdering som du gör med en lokal mäklare. Förhandsvärderingen används för kreditivet under byggtiden. När huset sedan är färdigt gör mäklaren en slutlig värdering. Utefter den läggs de slutliga lånen upp enligt gällande amorteringsregler. Riktlinjen för kontantinsatsen är minst 15 procent av det slutliga värdet, utöver det tillkommer kostnader för lagfart och pantbrev.

Vad finns det för fördelar med att bygga hus?

Det finns många fördelar med att bygga ett hus. Huset är oftast mer klimatsmart och driftkostnaderna lägre, ni betalar ingen fastighetsskatt de första 15 åren, ni behöver inte renovera på länge och ni kan bygga huset efter er tycke och smak.

Ansök om byggkreditiv hos Nordea – klicka här.