Så går en kontraktsskrivning till

Visning och budgivning är avklarade och säljare och köpare är överens. Då är det dags att skriva kontrakt! Hemnet har pratat med fastighetsmäklaren Tobias Enckell från Bjurfors i Malmö för att ta reda på hur en kontraktskrivning går till.

Viktiga förberedelser inför kontraktskrivningen

– Det mest primära att tänka på inför en kontraktsskrivning är att man har pratat med sin bank och sett till att all finansiering är i ordning, förklarar Tobias Enckell på Bjurfors.

Tobias påpekar att det är viktigt att läsa igenom all information om fastigheten till exempel objektbeskrivningen. Ett tips är också att verkligen se till att förhöra sig om allt med fastighetsmäklaren inför ett köp eller en försäljning.

– Red ut alla oklarheter och se verkligen till att du vet vad som gäller, understryker Tobias.

Hur går själva kontraktskrivningen till?

Det vanligaste vid en kontraktskrivning är att köpare och säljare träffas tillsammans med mäklaren i bostaden eller på mäklarens kontor. Då går man tillsammans igenom varje steg i kontraktet i lugn och ro. Mäklaren ser också till att både säljaren och köparen är klara över förutsättningarna för köpet.

– Det är viktigt att mäklaren förbereder köparen och säljaren inför försäljningen, då båda parterna måste vara mentalt redo. De som inte är redo kanske ångrar sin försäljning eller sitt köp av bostad, säger Tobias.

Tobias berättar att i cirka åtta av tio fall brukar köpare och säljare träffas vid kontraktskrivning. Finns det däremot omständigheter som gör att någon av parterna inte kan delta går det bra att skriva en fullmakt till någon annan. Tobias rekommendation är dock att man själv närvarar då kontraktet ska skrivas så att man är fullt införstådd med allt kring försäljningen eller köpet.

Vanliga frågor och praktiska aspekter

– De vanligaste frågorna man får som mäklare kring kontraktskrivning är till exempel hur handpenningen ska betalas och vad som är fast och lös egendom, berättar Tobias.

Handpenningen ska betalas in till mäklaren sju till tio bankdagar efter kontraktskrivningen. Säljaren kan också välja att få handpenningen direkt men det vanligaste är att mäklaren håller handpenningen till det att köparen blivit godkänd i bostadsrättföreningen eller om det istället gäller en villa – att besiktningen är klar.

Det måste finnas en tillträdesdag i kontraktet och den kommer köparen och säljaren överens om tillsammans. Denna dag kan komma att ändras i efterhand. På tillträdesdagen överlämnas nycklarna och därmed är försäljningen eller köpet av bostaden klar.

Så ser flödet ut vid kontraktskrivning

  • Förberedelse: Kontakta banken och säkerställ finansieringen. Läs på om bostaden och ställ frågor.
  • Möte med mäklaren: Köpare, säljare och mäklare möts för att genomgå kontraktet steg för steg.
  • Granskning av kontraktet: Alla parter granskar kontraktet noggrant och ser till att förstå dess innehåll och villkor.
  • Underskrift: Kontraktet undertecknas av både köpare och säljare.Handpenning: Köparen betalar in handpenningen till mäklaren inom 7-10 bankdagar.
  • Godkännande och besiktning: Köparen söker godkännande från bostadsrättsföreningen (om det är en bostadsrätt) eller genomgår en besiktning (om det är en villa).
  • Tillträde: På det överenskomna tillträdesdatumet överlämnas nycklarna, och affären är slutförd.

Genom att följa dessa steg och se till att vara välinformerad genom hela processen, kan både köpare och säljare känna sig trygga och förberedda inför kontraktskrivningen.