Så miljövänlig är en värmepump

Värmepumpar är förnybar energi på samma sätt som vindkraft och solenergi. Den som värmer upp sitt hus med en värmepump gör en stor insats för miljön.

Uppvärmning av bostäder och fastigheter i Sverige står för 40 procent av all energi som används i Sverige. Varken svensk industri eller alla våra transporter slukar så mycket energi, som just vår dagliga uppvärmning.* Att ha effektiva energikällor i våra hus är därmed en viktig del i att vara miljövänliga och inte slita på jordens resurser i onödan.

Lagrad solenergi

Grundprincipen bakom en värmepump är att den använder solenergi som finns lagrad överallt omkring oss – i marken, i berget, i vattnet och i luften. Genom att tillföra en liten mängd el till värmepumpen utnyttjas den lagrade solenergin till husets uppvärmning och varmvatten.

En vanlig värmepump kan skapa upp till fem gånger så energi som tillförs genom elen. Jämfört med direktverkande el kan alltså energibesparingen bli upp till 80 procent. Det betyder mycket för både plånboken – och vår miljö.

Smartare produkter

De moderna värmepumparna är tystgående och intelligenta. De går ner i effekt när värmebehovet är lägre och kan styras via mobilen. Det gör att energiförbrukningen blir ännu mer kontrollerad och lägre.

För den som kopplar solceller till sin värmepump kan husets uppvärmning i många fall skötas utan någon tillförd el överhuvudtaget. Värmepumpens drift tillgodoses genom solcellerna. Ett helt klimatneutralt sätt att sköta sin uppvärmning.

Svenskarna väljer förnybart

En stor miljöbov när det gäller bostäder och fastigheters uppvärmning är fossila bränslen. Förutom att de förvärrar växthuseffekten genom koldioxidutsläpp så försurar de marken och orsakar hälsoproblem hos människor och djur på grund av svaveldioxid och kväveoxider.

Men i samband med att svenskar blivit allt mer intresserade av förnybara energikällor som värmepumpar har framförallt oljepannor fasats ut. År 2017 hade över 1,2 miljoner småhus i Sverige en värmepump.* Oljepannor är snart helt borta från villamarknaden.

Made in Sweden

För den som köper en värmepump och vill vara miljövänlig är det viktigt att ta med i beräkningarna hur pumpen tillverkas. CTC:s värmepumpar tillverkas i Sverige vilket innebär att hårda svenska miljökrav gäller under processen. Något som ytterligare minskar miljöpåverkan.

Sveriges regering har ställt upp som mål att Sveriges ska världens första fossilfria välfärdsland med ett energisystem som är till 100 procent baserat på förnybar energi. Värmepumpar är en viktig del av att uppnå det målet.

Vill du göra en insats för miljön?

Kontakta gärna en CTC-partner och boka in ett kostnadsfritt hembesök. Denne kan rekommendera vilken värmepump som lämpar sig just för ditt hus.

* Statistiken kommer från Energimyndigheten.