Appen för ett enklare styrelsearbete i bostadsrättsföreningen

En överfull mejlkorg, telefonsamtal en fredagskväll och arga lappar i trapphuset. Ja, det är vardagen för många styrelseledamöter runtom i landets bostadsrättsföreningar. En vardag som allt fler nu bryter upp från. Lösningen är en boendeapp för grannkommunikation och resultatet är ett styrelsearbete som är både enkelt och kul. Här är Boappas tre smarta knep. 

Med Boappa i föreningen blir styrelsearbetet roligare och ni kan enkelt hålla alla medlemmar uppdaterade om vad som händer i föreningen.

1. Samla allt på samma ställe

Den allra vanligaste orsaken till att styrelsearbetet tar tid och är krävande beror på att föreningar använder sig av många olika kanaler för sin kommunikation. De flesta föreningar har en blandning av lappar i brevlådor, mailutskick, föreningshemsidor och sociala medier. Det blir därmed tidskrävande att uppdatera de olika kanalerna och samtidigt svårt att säkerställa att alla medlemmar är informerade. Dessutom är klurigt hålla koll på alla inkommande frågor och synpunkter.– Problemet är att det ofta blir en envägskommunikation, styrelsen informerar medlemmarna eller medlemmarna frågar styrelsen. Det leder till att styrelsen ofta får svara på samma fråga flera gånger, samtidigt som det är lätt hänt att medlemmarna går miste om information då de måste hålla koll på många olika ställen, säger Sofie von Krusenstierna, kommunikationsansvarig på Boappa.

Vill du veta mer om Boappa – läs mer här.

Ett första steg för att lyckas med föreningsarbetet är att enas om en och samma plattform där allt finns tillgängligt, såväl årsredovisningar och energideklaration som tvättstugebokning och chatt mellan grannar. Boappa är ett bra exempel på ett just det. Appen är Sveriges största plattform för grannkommunikation och gör det enkelt för styrelsen lagra och dela viktigt information – såväl information som berör alla föreningens medlemmar som information endast aktuell för styrelsen. Alla föreningar som använder Boappa får dessutom en extern hemsida med information riktad mot mäklare och spekulanter.

2. Engagera föreningens medlemmar 

Oengagerade medlemmar är ett annat problem som återfinns i många föreningar. Medlemmar kommer inte på stämmor och ställer inte upp till poster i styrelsen. Ofta beror detta på att medlemmar faktiskt inte har koll på vad som händer i föreningen eller inte tror sig kunna påverka viktiga beslut. Genom att tillgängliggöra viktig information kan denna trend enkelt vända.

Klicka här om du vill testa Boappa gratis.

I Boappa kan styrelsen enkelt dela med sig av olika händelser, stort som smått, och inkludera medlemmarna i olika diskussioner. Styrelsen kan även skapa omröstningar i appen samt efterfråga tips, hjälp och idéer från föreningens medlemmar.

Sofie von Krusenstierna på Boappa.

– Ofta finns hjälpen och kompetensen närmre än man tror. Kanske jobbar Johanna i port 4A med tomträttsfrågor eller kanske kan Amin på våning 5 ta en titt på elcentralen. Genom att be föreningens medlemmar om hjälp blir styrelsearbetet ofta mycket mer tidseffektivt samt billigare och roligare. Dessutom skapas ett klimat av gemenskap i föreningen vilket ökar känslan av trivsel, säger Sofie.

3. Öka tryggheten och skapa gemenskap 

Ett tredje problem är att medlemmarna sällan har koll på vilka som bor i föreningen eller vilka som sitter i styrelsen och därmed saknar intresse för att engagera sig. Detta går enkelt att ändra på genom att skapa en trygg och säker kommunikationsplattform. I Boappa kan medlemmar enkelt komma i kontakt med såväl styrelsen som grannar utan att behöva söka upp telefonnummer, mejl eller sociala medier. Med hjälp av en chattfunktion kan styrelsen även snabbt hjälpas åt att svara på inkommande frågor och lägga till information i appens flik för Frågor & Svar.

– Styrelsen kan genom omröstningar och öppna dialoger “ta tempen” på vad medlemmarna tycker i vissa frågor, samtidigt som medlemmarna känner sig delaktiga och får en starkare förståelse för styrelsens beslut. Genom att göra det enklare att kommunicera med styrelsen och grannar kan man enkelt skapa en bättre förening och ett enklare styrelsearbete, säger Sofie avslutningsvis.

Vill du börja Boappa? Klicka här.

Detta är Boappa:

Boappa startades 2015 och är idag en del av SBAB. Boappa är Sveriges största app för kommunikation i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar och används runt om i hela Sverige. I Boappa samlas all viktig information på ett ställe samtidigt som appen digitaliserar bokningssystem och skapar en flervägskommunikation mellan grannar och styrelsen.