Så väljer du rätt uppvärmningssystem

Är du osäker på vilket uppvärmningssystem som är bäst? Var i landet du bor, trädgården och storleken på huset är faktorer som påverkar i valet. I den här artikeln går vi igenom för- och nackdelar med de vanligaste alternativen. 

Solenergi 

Att utnyttja solenergin har blivit vanligare med åren. Genom solceller genererar man elektricitet från solenergi – ett effektivt och miljövänligt val som har en relativt lång livslängd. För att solcellerna ska ha optimal effekt bör de, i Sverige, vara riktade mot söder och ha en lutning på 30-45 grader, beroende på var i landet man bor. Mest idealiskt är det därför att ha solcellerna på taket. 

Lämpar sig bäst på större hus med lutande tak som har ett vattenburet elementsystem. 

Fördelar:

 • Gratis när det är färdiginstallerat. 
 • Underhållsfritt.
 • Miljövänlig förbrukning.

Nackdelar:

 • Beroende av solens strålar.
 • Dyr installation.
 • Tillverkning och transport av solceller är inte helt miljövänlig.
 • Kräver att huset har ett vattenburet elementsystem.
 • Fungerar optimalt i stora mängder, vilket kräver mycket yta. 

Bergvärmepump

En bergvärmepump utnyttjar den energi som finns i mark, berg, sjö eller grundvatten. Den använder solenergi som lagrats under markens yta för att sedan skapa värme. Genom de nedgrävda slingorna tas värmen upp från dessa energislingor. All energi plockas upp, även om energikällornas temperatur är väldigt låg. Med bergvärmepump kan man sänka upp till 80 procent av sina värme- och varmvattenkostnader. 

Lämpar sig bäst i hus i norra Sverige med tomt. Tomten behöver dock inte vara stor då bergvärmepumpen varken har någon utomhusdel eller kräver mycket yta för att installera. 

Fördelar:

 • Jämn värme under hela året.
 • Kan ge komfortkyla på sommaren.
 • Liten inverkan på tomten.
 • Ett bekvämt och naturligt sätt att värma upp bostaden på. 
 • Lång livslängd.
 • Underhållsfritt.
 • Kan sänka värme- och varmvattenkostnaderna med upp till 80 procent.

Nackdelar:

 • Hög ljudnivå. 
 • Sårbart vid elavbrott. 
 • Dyr att installera. 
 • Kräver borrning som i sin tur kräver tillstånd hos kommunen. 

Direktverkande el

När världen drabbades av oljekris och elen blev billig blev den här lösningen allt mer vanlig. Många hus som byggdes under 70- och 80-talet värms således upp med direktverkande el, det vill säga el-element. I takt med ökade elpriser har det här blivit ett sämre alternativ, inte minst för större bostäder. 

Lämpar sig bäst i mindre bostäder där ytan som behöver värmas upp inte är för stor. 

Fördelar:

 • Underhållsfritt.
 • Låga investeringskostnader.
 • Inga utsläpp till grannar.  

Nackdelar:

 • Blir lätt dyrt, då det är helt beroende av elpriserna.
 • Kan ge torr luft.

Luftvärmepump

En luftvärmepump suger in värmen i utomhusluften och skickar sedan in den i huset. I stora drag kan det beskrivas som funktionen av ett omvänt kylskåp. Luftvärmepumpen är ett bra komplement till eluppvärmda hus. Till skillnad från olika markvärmepumpar, kräver inte luftvärmepumpen någon typ av markarbete på tomten. 

Lämpar sig bäst i hus södra Sverige, där temperaturen inte understiger minus 20 grader. 

Fördelar:

 • Lägre kostnad vid installation än vid installation av bergvärmepump.
 • Kräver inga borrhål och behöver inte grävas ner på tomten.
 • Många modeller kan även kyla ner hemmet under varmare perioder.

Nackdelar:

 • Endast komplement.
 • Utomhusfläkten kan vara högljudd.
 • Ger lägre effekt än bergvärmepump.
 • Blir temperaturen för låg värms huset istället upp av el.

Pellets

Pellets består av hoppressat träavfall och fungerar som ved. Det fungera på så sätt att man matar in pellets i en panna där de i sin tur avger energi vid förbränning. Pellets är tre gånger så effektivt som vanlig ved och det går dessutom att bygga om sin oljepanna för pellets. 

Lämpar sig i hus med skorsten som inte kräver kraftig uppvärmning året om. 

Fördelar:

 • Fungerar utan el.
 • Närproducerat.
 • Täcker hela bostadens värme- och varmvattenbehov.
 • Förbränningen ger ingen synlig rök eller noterbar lukt som kan störa eventuella grannar.

Nackdelar:

 • Kräver stort förvaringsutrymme. 
 • Underhållskrävande – pannan behöver fyllas på cirka två gånger i veckan och behöver tömmas på aska ungefär en gång i veckan.
 • Värmer inte vatten till element.
 • Huset behöver ha en fungerande skorsten.

Källor: EnergimyndighetenEnergifakta.