Låt din elräkning bli en solskenshistoria

Bor du i en bostadsrättsförening som har en hög avgift? Genom att installera solceller på taket kan ni sänka energikostnaderna – och samtidigt bli en mer attraktiv förening för framtida medlemmar.

 – Vi är installationskedjan du ska anlita om du vill ha hjälp med förnybara energilösningar, som att ta vara på solens kraft, säger Peter Austler, marknadschef på Comfort.

Foto: Comfort.

För att sänka avgiften i din bostadsrättsförening finns det flera enkla åtgärder att vidta. Genom att involvera medlemmarna i skötsel och underhåll av huset och de gemensamma utrymmena kan ni spara pengar och samtidigt hålla fastigheten i bra skick. En annan möjlighet är att titta på föreningens gemensamma stora utgifter, till exempel energikostnader. 

Vill du komma i kontakt med Comfort? Klicka här.

Solceller på taket – en smart investering 

Att installera solceller på taket har blivit alltmer populärt bland bostadsrättsföreningar runt om i landet. Genom att installera solceller på föreningens tak kan ni producera egen el och därmed minska föreningens totala kostnader. Inte nog att föreningen blir mindre känslig för prisuppgångar på el, föreningen kan till och med tjäna en slant på överskottet. Utöver de ekonomiska fördelarna är det också en bra investering ur ett hållbarhetsperspektiv. Solceller bidrar till att minska föreningens koldioxidutsläpp och ökar dess oberoende av fossila bränslen. Allt sammantaget innebär det en mer attraktiv förening för potentiella köpare.

– Vill ni ha solceller till sommaren kan det vara bra att tänka på det redan nu. Processen från att ni i styrelsen tar ett beslut tills dess att solcellerna är på plats och producerar el tar tid, säger Peter Austler. 

Vill du veta mer om Comfort – läs mer här.

Comfort finns i hela landet 

Det är enkelt att få igång processen med Comfort. Allt du behöver göra är att ta kontakt med någon av Comforts medlemsbolag eller installatörer med din förfrågan via hemsidan eller i någon av deras fysiska butiker. Därefter får du all hjälp du behöver. Från rådfrågning och konsultation till installation och efterservice. 

Förutom att erbjuda skräddarsydda lösningar, hjälper Comfort även till med allt från planering och installation till service och underhåll. Dessutom kan föreningar som anlitar Comfort ansöka om statliga subventioner och skattelättnader när de investerar i solenergi. Comfort erbjuder expertkunskap om ansökningsprocessen och kan ge råd om olika typer av statliga stöd. 

– Kontakta Comfort idag för att diskutera era solenergi-behov och ta reda på hur ni kan sänka er bostadsrättsföreningens energikostnader och öka er hållbarhet, säger Peter Austler avslutningsvis.

Klicka här om du vill kontakta Comfort.

Advertisement