Måste man besiktiga en lägenhet?

Ska du köpa en bostadsrätt? Då kan det vara bra att anlita en besiktningsman för att veta i vilket skick lägenheten är. Annars kan bland annat brister i våtutrymmen bli en dyr och tråkig historia. 

Som köpare har du en undersökningsplikt enligt köplagen. Bild: SBR.

När du köper en lägenhet är det mycket att tänka på innan själva kontraktsskrivningen går av stapeln. Förutom att ha ekonomin på plats bör du som köpare ta reda på lägenhetens skick för att slippa slitsamma tvister i framtiden.

Köparens undersökningsplikt 

Som köpare har du en undersökningsplikt enligt köplagen. Det innebär att du noggrant måste undersöka lägenhetens skick för att säkerställa att allt fungerar som det ska innan affären slutförs. Till skillnad från köparen så finns det ingen generell upplysningsplikt för säljaren. Finns det ett omfattande fel anses dock säljaren vara skyldig att upplysa dig om det. 

– I de flesta fall kommer säljaren att hävda att de inte visste om felet, säger Martin Bjerking, ordförande för SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning.

Vill du veta mer? Klicka här!

En noggrann besiktning utförs av en person som har genomgått SBR:s grundutbildning för besiktning. Det innebär att de har giltig försäkring, och regelbundet genomgår utbildning och granskning.

Varför behövs besiktningen?

Om ingen besiktning utförs är det svårt att, om ett fel upptäcks efter köpet, reklamera brister eller förhandla om en prissänkning. Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din skyldighet att undersöka lägenhetens skick. 

– Som köpare finns det mycket pengar att spara om man vet vilket grundskick lägenheten har innan ett köp. Ofta förekommer det brister i kök och badrum. I värsta fall kan det kosta flera hundra tusen att åtgärda, säger han. 

Ska du besiktiga lägenheten? Hitta en godkänd besiktningsman här!

För att kunna kräva ersättning för ett fel i en lägenhet måste du reklamera felet inom två år från köpet. Dock är det viktigt att vara medveten om en ytterligare tidsbegränsning som ofta glöms bort. En reklamation måste nämligen framföras inom en “skälig tid” efter att felet har upptäckts, vilket innebär att du inte kan dröja med att anmäla felet efter att det blivit känt.  

Måste man besiktiga en lägenhet? 

Trots undersökningsplikten är det många som väljer bort att besiktiga just bostadsrätter. Det finns flera anledningar till det, men en vanlig faktor är att det ofta går väldigt snabbt mellan visning och kontraktsskrivning för lägenhetsköp. 

– Det finns inget lagstadgat krav på att anlita en besiktningsman när man köper en bostadsrätt. Däremot kan man spara mycket pengar på det genom att slippa ta oförutsedda kostnader i form av dyra åtgärder, berättar Martin. 

Klicka här om du vill veta mer om SBR.

Ta hjälp av ett proffs

När du väljer en besiktningsman är det viktigt att välja en med lång erfarenhet och som har rätt försäkringar. SBR är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer som strävar efter att göra bostadsbytet tryggt och säkert för alla parter.

– Man ska alltid se till att besiktningsmannen har lång erfarenhet av besiktningar och är allmänt kunnig. Sen är det även viktigt att besiktningsmannen är ansvarsförsäkrad. Anlitar man en SBR-godkänd/certifierad besiktningsman kan man vara säker på att man får det, säger Martin avslutningsvis. 

Ska du besiktiga lägenheten? Hitta en godkänd besiktningsman här!

Det här är SBR: 

SBR är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB. SBR Byggingenjörerna utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete. Förbundet bildades 1951 och har idag cirka 3 000 medlemmar. Det finns 22 lokalavdelningar över hela landet och ett centralt kontor i Stockholm.