Vad krävs för ett hållbart boende?

Sverige har som land kommit långt inom hållbarhet, oavsett om det handlar om sopsortering eller kollektivtrafik. Men vi har trots det en bra bit kvar. Boverket har på regeringens uppdrag format en vision för Sverige 2025, där hållbart byggande är en av beståndsdelarna. 

Att fokus på hållbarhet är avgörande för allas framtid råder det ingen tvekan om. Men hur ska det genomföras i praktiken? På bostadsmarknaden finns det olika synsätt på hur byggande ska genomföras smart och hållbart. Fler bostadsutvecklare har börjat att klimatmärka sina projekt, exempelvis med Svanenmärkning.

För tydliggöra behovet har Boverket tagit fram riktlinjer för att till 2025 nå deras hållbarhetsvision. Bland annat innebär målet att:

  • Nya byggnader utformas och placeras så de på ett positivt sätt bidrar till livet i samhället, men även till landskapet eller stadsbilden.
  • Hushållning med resurser är allt viktigare och återvinningen av byggnadsmaterial har utvecklats, samtidigt som farliga ämnen till största delen är utfasade.
  • Byggnaderna är miljövänliga och anpassningsbara för nya användare genom återanvändning av inredning och funktionsduglig utrustning.

För att nå visionen redan till 2025 krävs det vissa förändringar i hur bostäder byggs. Byggandet ska vara anpassas till bostadsbehovet, samt behovet av ett varierat bostadsutbud. ”Energieffektiviseringar och ändringar genomförs med stor hänsyn till god inomhusmiljö och tillgänglighet, samt med bevarande av estetiska, kulturella och historiska värden”, skriver Boverket.

Unikt svenskt exempel

Ett svenskt exempel som är unikt i världen är HSB Living Lab. Det är ett projekt där studenter på Chalmers bor i en miljö där väggar, fasader, inredning och systemlösningar hela tiden utvecklas, och forskning pågår dygnet runt. Det är ett levande laboratoriet för framtidens boende och byggande.

– Det är med stor stolthet som HSB Living Lab bara ett år efter att hyresgästerna flyttade in kan presentera en rad pågående forskningsprojekt. Idag är över 40 forskningsprojekt igång i huset – och de boende har vant sig vid att bo mitt i en forskningsmiljö där allt ifrån teknik, hållbarhet och sociala samband studeras, säger Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab, i ett pressmeddelande i samband med projektets ettårsfirande.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.