Bostäder som leder till ökad trygghet

Att bygga socialt hållbara bostadsområden är avgörande för att människor ska må bra, men också för att samhället ska vara tåligt. Ett socialt hållbart samhälle är starkt, förändringsbenäget och anpassat för de som faktiskt bor där. Hos bostadsutvecklaren BoKlok är hållbarhet med i alla led.

– Vår vision är att alla ska ha råd att bo bra i sin egen hållbara bostad. I trygga kvarter, nära familj och vänner, säger Peter Nyberg, affärsutvecklare social hållbarhet på BoKlok.

Hållbarhet är mer än klimatsmarta lösningar. Att leva hållbart handlar även om hur människor kan få ett rikare liv med hjälp av ekonomiska, tekniska och sociala lösningar. BoKlok har tagit fasta på begreppet hållbarhet och delat upp det i fyra ben: miljömässig, ekonomisk, teknisk samt social hållbarhet. Oavsett var, när eller hur BoKlok producerar bostäder grundas arbetet i dessa hållbarhetsprinciper.

Vill du läsa mer om BoKloks fyra hållbarhetsprinciper? Klicka här.

Hur arbetar ni med social hållbarhet när ni bygger bostäder?

– Vi bygger gärna bostäder där vi vet att de gör stor samhällsnytta. Vi bygger till exempel förtätningsprojekt i miljonprograms-områden, som ofta domineras av hyresrätter. Genom att bygga nya bostadsrätter väljer fler att bo kvar i sin stadsdel, vilket i sin tur skapar flyttkedjor och möjlighet till en bostadskarriär. Förutom ett blandat utbud bidrar våra bostäder också till ökad trygghet som stärker området, säger Peter Nyberg.

En av Peter Nybergs arbetsuppgifter är att integrera social hållbarhet i det vardagliga arbetet på BoKlok. Ett bra boende kännetecknas ofta av en välplanerad bostad med närhet till natur, kommunikationer, skolor och samhällsservice. Men enligt BoKlok handlar det också om att känna sig trygg och att ha goda möjligheter till umgänge med familj och grannar i bostadskvarteret.

Hur märks den sociala hållbarheten för de som bor i era bostäder?

– Vårt mål är att man som boende i ett BoKlok-kvarter känner att där finns bra möjligheter till samvaro med familj och grannar. Att man kan mötas vid de gemensamma odlingslådorna eller hjälpas åt i en cykelverkstad. Vi vill både bygga in trygghet i det nya kvarteret och skapa goda samband med omgivande bebyggelse. Det ger social hållbarhet på riktigt, säger Peter Nyberg.

BoKlok bygger för gemenskap – läs mer om hur BoKlok ser på social hållbarhet.

Tog fram en social agenda med kommunen

Varje bostadsområde har olika förutsättningar, vilket ger alla bostadsprojekt unika profiler. Peter Nyberg lyfter BoKloks två pågående projekt i stadsdelen Bäckby i Västerås. I detta fall hade BoKlok och Västerås stad en gemensam ambition om att stadsdelen behövde ett mer varierat utbud av boendeformer och prisnivåer.

Tillsammans tog de fram en social agenda som bland annat innebär att BoKlok i projektets genomförande skapar arbetsmöjligheter och naturliga mötesplatser för ett tryggare bostadsområde och en bättre social sammanhållning.

– Vi vill, och kan, bygga hållbara hem även i områden där människor inte betalar allra mest. Vår erfarenhet säger oss att det finns ett stort intresse för våra bostäder och vi vill gärna bidra till att bredda utbudet på bostadsmarknaden, avslutar Peter Nyberg.

Peter Nyberg, affärsutvecklare social hållbarhet på BoKlok.

Fakta: Detta är BoKlok

  • Skanska och IKEA tillsammans – ”Hållbara hem till lågt pris, för alla”
  • Idén föddes i början av 1990-talet och det första BoKlok-området stod klart 1997.
  • BoKlok har hittills byggt drygt 11 000 bostäder i Sverige, Finland och Norge.
  • BoKlok ansvarar för hela värdekedjan – produktutveckling, projektutveckling, tillverkning i fabrik, byggnation, försäljning och kundrelationer efter inflyttning.