Så kan nordiska städer ha klimatsmart mobilitet

Hur ska nordiska städer kunna hantera och underbygga klimatsmart mobilitet? Det har Energimyndigheten i samarbete med Trafikverket undersökt i ett nytt projekt.

Att göra städer mer flexibla och anpassningsbara för klimatsmart mobilitet kräver samverkan mellan olika förvaltningar inom staden, som fysisk planering, trafikplanering, exploatering och miljö, framgår i den slutrapport som nyligen presenterades av Energimyndigheten.

Även åtgärder som ”främjar gång, cykel och kollektivtrafik samt utbyggnad av laddinfrastruktur” är exempel på sätt för nordiska städer att påskynda omställningen till klimatsmart mobilitet, skriver Energimyndigheten i rapporten.

– Den nationella nivån i de nordiska länderna behöver skapa förutsättningar så att städernas ambitiösa åtaganden kan genomföras. Det kan handla om att skapa gynnsamma förutsättningar för marknadsutvecklingen för laddbara fordon men också rättsliga ramar för datadelning och marknadsförutsättningar för delad mobilitet, säger Hanna Sundqvist, forskningshandläggare och projektledare på Energimyndigheten.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.