Besikta hus innan köp – måste man?

Att besiktiga ett hus kan kännas som onödiga pengar, men kan visa sig vara den allra viktigaste investeringen du gör i hela husköpet. Hur ska man då tänka inför besiktningen? Vi svarar på fem vanliga frågor.

besiktning5

1. Måste man ta in en besiktningsman när man köper hus eller kan man göra jobbet själv?

Det går att besiktiga huset själv – men det kräver stor kunskap om hus och konstruktion. I princip skulle man lika gärna kunna låta en duktig snickare gå igenom huset, men att ta in en besiktningsman har sina klara fördelar.

2. Varför bör man då ta hjälp av en besiktningsman?

Anlitar man en besiktningsman att gå igenom huset är det viktigt att se till att denne har en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om det visar sig finnas problem med huset som normalt skulle upptäckas vid en besiktning så står besiktningsfirman ansvarig för ersättning. Att anlita en besiktningsman är alltså som att köpa en slags försäkring. Besiktningsmannen kan också göra en kalkyl över vad det kommer att kosta att åtgärda de brister som upptäcks.

besiktning1

3. Om ett hus som ligger ute till försäljning redan är besiktigat av säljaren, behöver man ändå göra en egen besiktning?

Som köpare har man undersökningsplikt, så det kan aldrig falla tillbaka på att säljaren har undersökt huset om det skulle visa sig finnas brister. Bara om du själv har anlitat en besiktningsman med ansvarsförsäkring är du skyddad genom den. Sedan har man som köpare själv ett ansvar att hitta en kvalificerad person för jobbet, alltså någon som har stor kunskap, är noggrann och pålitlig.

4. Så när huset är besiktigat och klart kan man pusta ut och luta sig tillbaka?

Tyvärr inte. En husbesiktning innebär i huvudsak att man gör en så kallad “okulär översyn”, det vill säga att man går igenom det man kan se med blotta ögat. Vad som inte ingår i en normal besiktning är: kontroll av el och fukt i huset, genomgång av oljetank och värmeanläggning, ventilation, rökgångar och eldstäder, radonmätning, vatten, provtryckning av skorsten och maskinell utrustning.

5. Vad har man som husköpare för ansvar inför köpet?

Som husköpare är det helt och hållet ditt eget ansvar att se till att huset blir korrekt undersökt. Som förstagångsköpare bör man också lära sig grunderna i husägarskap. På så sätt får du grundkunskaper i hur man undersöker sitt hus år för år för att framåt upptäcka brister och fel som dyker upp allt eftersom. För att hålla huset i gott skick för huset få en hälsokontroll av sin ägare varje år.