När ens sambo är en konsertflygel – vad ska man tänka på?

Så mycket får du väsnas i ditt hem – enligt lagen

De flesta har någon gång utsatts för störande ljud i sin bostad från någon granne. Många av oss har säkert mer eller mindre avsiktligt också själva varit orsak till en grannes irritation. Det kan handla om allt från hög musik, fester, ljud från renovering och byggnation eller högljudda barn som kan skapa osämja i grannskapet. Hur mycket oljud måste man vara beredd att stå ut med, och när är det dags att börja hytta med lagboken?

Hur hanterar man en granne som ständigt stör med hög musik i tid och otid, eller den som väsnas med galna fester intill småtimmarna om nätterna? Saken måste avgöras mellan en avvägning av bostadsinnehavarens rätt att fritt kunna nyttja sin bostad till fullo, och grannens rätt att inte bli störd och på så vis hindras av att nyttja sin bostad på det sätt som önskas. Därför avgörs också varje fall individuellt. I vissa fall har folk lättare att se mellan fingrarna. Till exempel om barn busar i trappuppgången. Hade det varit samma ljudnivå som stört från en grannes missbrukande kompisar hade oljudet inte mötts av samma tolerans. Ljudnivån behöver alltså inte i sig alltid vara den avgörande faktorn utan även situationen.

Så här säger fastighetsjurist Eva Sörqvist, att du kan gå tillväga för att få bukt på din högljudde granne.

Pratar med grannen. Försök alltid som första steg att förklara för din granne hur det störande ljudet hörs in i din bostad, och beskriv hur detta påverkar dig. Kanske är personen i fråga inte ens medveten om hur omgivningen påverkas av oväsendet. Förhoppningsvis kan ni hitta en gemensam lösning redan här.

Om det ändå inte blir bättre.

Koppla in styrelsen. Be Styrelsen om hjälp att lösa problemet. De behöver då själva bilda sig en uppfattning om vad situationen handlar om från båda parter, och eventuellt förhöra sig med fler grannar om hur omfattande problemen är. Om de anser att det behövs skickar de en rättelseanmodan till personen ifråga som då har chansen att förändra sitt beteende.

Om det ändå inte blir bättre.

Uppsägning/Tvångsförsäljning Om ingenting händer så kan det i värsta fall hända att föreningen säger upp kontraktet med bostadsägaren. Om ägaren då inte säljer sin lägenhet och flyttar kan det bli aktuellt med en tvångsförsäljning med hjälp av Kronofogden. Vid försäljning tillfaller pengarna ägaren. Om ägaren bestrider uppsägningen tas saken till Tingsrätten där Domstolen får avgöra om föreningen gjort rätt.

I ett juridiskt fall från 1991 anmäldes en pianospelande granne för störande ljud. Fallet jämfördes med ett liknande tidigare case då pianospelaren även var musiker till yrket. I båda fallen hade musikerna spelat flera timmars piano per dag och även under helger. Men då pianospelandet aldrig försiggått efter kl 19.30 på kvällarna och decibelnivån hos grannen inte legat på mer än mellan 30-35 decibel, vilket är acceptabelt tilläts musikern att fortsätta spela. En intresseavvägning gjordes och Domstolen konstaterade att ett rikt musikliv är bra för samhället och inte bör begränsas i onödan. Det får helt enkelt grannarna tåla.

Lilla decibelskolan

Att mäta decibel i sin egen bostad kan man enkelt göra med en app på mobilen. Även om en app inte är 100 procent tillförlitlig så kan den ge en indikation om vilka ljudnivåer man har att göra med.

1 decibel     –  Lägsta ljud en normalhörande människa kan uppfatta. 15 decibel     –  Gränsen för att uppfatta tal. 25 decibel     –  Ljudnivån i en tyst lägenhet 30 decibel     – Genomsnittlig ljudnivå inomhus vid trafikbuller 45 decibel     – Riktvärde för maximal ljudnivå inomhus på natten för trafikbuller 50-60 decibel     –  Nivå för normalt samtal 55 decibel     – Riktvärde för genomsnittlig ljudnivå utomhus vid fasaden vid störningar från väg, järnväg och flyg 70 decibel     – Riktvärde för maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 100 decibel     – maximal genomsnittlig ljudnivå vid konserter. 120 decibel     – ljudnivån femtio meter från scenen vid världens mest högljudda konsert, enligt Guinness rekordbok. Gruppen var the Who 130 decibel     – smärtgränsen för buller