Designklassiker: PH5

Vi tittar på moderna designklassiker som varit banbrytande i inredningssammanhang. Denna gång: Lampan PH5 vars ursprungsmodell från 1925 grundade sig på tio års vetenskapliga studier av spridningen av ljus och skugga.

Foto: Svenssons

I början av 1920-talet väcktes lusten för experimenterande av nya armaturer i och med den nya innovationen glödlampan. När företaget Louis Poulsen skulle medverka vid världsutställningen i Paris 1925 fick formgivaren Poul Henningsen uppdraget att ta fram ett representativt bidrag. Poul Henningsens bidrag vann första pris och blev kallad PH-lampan. Sedan dess har många varianter på ursprungsmodellen tagits fram – i form av golv-, vägg- och läslampor.

Flera av dem är ännu i produktion och är mer populära än någonsin. Även armaturer för tandläkarkliniker och operationssalar har producerats på PH-lampans grundprinciper.

Skapare med många roller

Den modell vi kanske känner bäst idag är PH5 – en pendelarmatur som formgavs 1958. Den har fyra skärmar, varav en reflekterar ljuset uppåt och tre reflekterar ljuset nedåt och ger både vertikalt och horisontellt ljus utan att blända. PH5 är avsedd att hänga lågt över ett bord.

Formgivaren Poul Henningsen var även aktiv som arkitekt, journalist och författare. Han var kontroversiell och hade vänsterpolitiska åsikter och stod även bakom de så kallade PH-revyerna 1929-32 som propagerade för sexuell frihet och enklare levnadssätt. Hans dokumentär Danmarksfilmen satte honom i hetluften 1935 – eftersom den speglade en kritisk syn på hemlandet, men kom så småningom att bli ansedd som en klassiker. I början av andra världskriget var Poul Henningsen även chefsarkitekt för Tivoli-trädgårdarna i Köpenhamn.

Reflekterande signum

För eftervärlden är det dock som formgivare Poul Henningsen blir ihågkommen. Han designade en mängd möbler men det är främst till hans lysande belysningsalster som vi associerar hans namn. Förutom PH-lampan i olika utföranden står Poul Henningsen även bakom lampor som Kotten och Kontrastlampan – båda med flera reflekterande skärmar i lager som blivit hans särskilda signum.