Prognos: Rejäl inbromsning för nyproduktion

Prognosen för byggandet av nyproducerade bostadsrätter skrivs ner med 16 procent nästa år, menar Byggindustrierna, byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. 

2017 ökade nyproduktion med 14 procent, men redan i år syns ett fall på 5 procent. Nästa år är prognosen ett rejält fall på 14 procent, skriver Byggindustrierna. 

På Hemnet har utbudet av nyproduktion i Stockholm backat under vecka 41, i jämförelse med motsvarande period förra året. Det är första gången utbudet av nyproduktion minskar sedan 2016. I Västra Götaland ökade utbudet med 95 procent under veckan i jämförelse med 2017.

Boverket: ”För lite bostäder”

I Storstockholm förväntas byggstarterna minska med cirka 30 procent i år, medan byggandet kan öka med drygt 20 procent i Storgöteborg, skriver Boverket i en rapport. I Stormalmö förväntas en något minskad byggtakt, liksom i gruppen av mindre och medelstora kommuner. Byggtakten kan minska betydligt bland de större kommuner där det redan har byggts mycket.

– Vi ser att byggbolagen drar i handbromsen och tar bort nyproducerade bostäder från marknaden i Stockholm. Det ser ut som att man framförallt tar bort bostäder i projekt som har inflyttning längre fram. I Västra Götaland fortsätter däremot utbudet av nyproducerade bostadsrätter att öka, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

Enligt data från Boverket färdigställdes 51 600 bostäder 2017. Deras prognos är att det färdigställs cirka 60 000 bostäder både under 2018 och 2019. Enligt Boverkets behovsbedömning är de för lite. Det behöver i genomsnitt tillkomma 67 000 bostäder per år fram till 2025 för att svara mot befolkningsökningen.