Färre påbörjade lägenheter under 2018

Drygt 53 000 lägenheter påbörjades under 2018, det visar preliminär statistik från SCB. Det innebär en minskning med 16 procent i jämförelse med 2017. 

De preliminära siffrorna, definitiva siffror släpps i maj, visar en minskning i byggandet av bostäder i Sverige under 2018.

I sin rapport skriver Statistiska Centralbyrån att i flerbostadshus påbörjades cirka 42 250 lägenheter under året vilket är 15 procent färre än under 2017. Av dessa lägenheter är ca 60 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 50 procent för 2017. I småhus påbörjades cirka 10 750 lägenheter vilket är 17 procent färre än under 2017.

Källa: SCB