Färre annonser för nyproduktion på Hemnet

Det har aldrig, sedan Hemnet har jämförbar statistik, lagts ut så få annonser för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm som under 2019.

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, förklarar att den uppåtgående trend som funnits sedan 2017 har brutits kraftigt. – Nya annonser för nyproducerade bostadsrätter i Stockholms län är hittills i år på den lägsta nivån så långt tillbaka som vi har en sammanhängande tidsserie. Vi ser att utbudet av nyproduktion i Stockholm också har minskat tydligt från toppen, framför allt för att det byggs mindre och därmed kommer ut färre nya bostadsrätter på marknaden, säger Erik Holmberg.

Under perioden januari till maj har det publicerats 1 795 nya annonser för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm. Det är 57 procent färre än motsvarande period 2017. – Detta kommer att påverka marknaden. Kommer det ut färre nya bostadsrätter minskar utbudet, vilket allt annat lika rimligtvis talar för högre priser. Det kommer att bli ännu svårare för de som vill in på bostadsmarknaden, säger Erik Holmberg