”Utan kunskap är risken att man inte vågar köpa en bostad”

Att köpa en bostadsrätt är sannolikt den största affären i livet. Därför är det viktigt att ha förståelse för vad en bostadsrätt innebär. – En bostadsrätt är en möjlighet och då är det viktigt att ha kunskap, säger Christel Wihlfeldt, Bostadsrättssamordnare på Peab Bostad.

Kunskapsbristen är stor bland unga vuxna kring den process som omger ett bostadsrättsköp. Exempelvis vet över en tredjedel av Sveriges ungdomar mellan 18 och 23 år inte vad som menas med ett amorteringskrav.

För att vända den här trenden har Peab, en av landets största bostadsutvecklare, lanserat den digitala ”Bostadsrättsskolan”, i syfte att öka ungas kunskap om allt som rör bostadsrätter. Christel Wihlfeldt berättar att responsen varit väldigt bra.

– Det är egentligen bara Sverige som har den boendeformen vi har, tittar vi ute i Europa är det mer äganderätter som gäller. Det skapar såklart frågetecken. Det är ytterligare en av orsakerna till att vi tagit fram Bostadsrättsskolan, säger Christel, som arbetat med bostadsrättsfrågor på Peab Bostad i över 11 år.

Läs mer om Bostadsrättsskolan här.

Viktigt att veta

Det finns några saker som är viktiga att veta inför bostadsrättsköpet och som på sikt kan påverka din egen ekonomi. Till exempel är bostadsrättsföreningens ekonomi avgörande. Innan ett köp är det därför viktigt att sätta sig in i föreningens årsredovisning eller den ekonomiska planen om det handlar om nyproduktion. Då är det lättare att förstå ifall det kan komma avgiftshöjningar framöver eller om avgiften rentav kan komma att sänkas, till exempel på grund av intäkter från uthyrning av lokaler eller sänkta räntekostnader. – Vi har även hållit en utbildning i flera städer, utöver den digitala Bostadsrättskolan. Efter utbildningen har deltagare kommit fram för att ställa fler frågor och berättat att de nu vågar köpa en bostadsrätt. Utan kunskap är risken att man inte vågar köpa en bostad, trots att man ofta har förutsättningar för att göra det, berättar Christel.

Detta är Bostadsrättskolan – läs mer här.

LISTA: Detta innebär en bostadsrätt

  • När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en förening som tillsammans äger en hel fastighet. Det innebär att bostadsrättsinnehavaren, alltså du, äger en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med de andra medlemmarna.
  • Bostadsrättsföreningens stadgar bestämmer vad du som bostadsrättshavare ansvarar för. Normalt omfattar detta ansvar för underhåll inom själva lägenheten, förutom ledningar för avlopp, ventilation, värme, gas, elektricitet eller vatten om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Allt utanför själva lägenheten har föreningen ansvaret för.
  • Ofta kan du hyra ut din bostadsrätt mer flexibelt än en hyreslägenhet. Stäm av med styrelsen vad som gäller i just din förening.
  • Du har rätt att sälja bostadsrätten när du vill.