Därför är trähus bättre för människa och miljö

I takt med att befolkningen ökar kommer vi även att behöva bygga fler bostäder. Men hur ska vi bygga och samtidigt värna om hälsa och klimat? Lösningen är att bygga fler hus i trä, menar Folkhem, som bland annat bygger trähusprojektet Cederhusen i Hagastaden, Stockholm.

Hur det kan se ut i Cederhusen, ett av världens största trähusprojekt.

Det finns flera anledningar till att bygga i trä. En av dessa är att träd lagrar koldioxid. Ur ett klimatperspektiv är det därför bättre att bruka våra skogar och använda virket, än att låta den stå helt orörd. Detta då koldioxiden som lagrats i träden finns kvar under trädets hela livslängd, även efter att det blivit en byggprodukt.

Därför ska du bo i trähus – läs mer här.

– Det finns ju många skäl till att vi bygger i trä. Framförallt är det på grund av klimataspekten där vi ser att trä har stora fördelar när det gäller att bidra till lägre koldioxidutsläpp, säger Anna Ervast Öberg, projektutvecklare på Folkhem.

Anna Ervast Öberg, projektutvecklare på Folkhem.

I Sverige släpper byggsektorn årligen ut 12 miljoner ton koldioxid, nästan lika mycket som all biltrafik årligen släpper ut på 15 miljoner ton. Här behövs en omställning, menar Folkhem och där har trä en mycket viktig roll.

– Förutom att en träbyggnad kan lagra koldioxid i flera hundra år, är det även vårt enda förnyelsebara byggmaterial som inte tar slut om vi tar hand om våra skogar. Om vi räknar med de faktorerna kan trähus bli klimatpositiva, säger Anna Ervast Öberg.

En lugnande effekt

Inte nog med det, studier visar även att det kan ge hälsofördelar, såväl på byggarbetsplatsen med säkrare arbetsmoment och tystare miljö, som i själva husen. Skogen har en återhämtande effekt och får oss att stressa mindre. Det beror på att vår hjärna och kropp känner igen sig, då vi sedan urminnes tider, har befunnit oss utomhus. 

Att bygga med trä är framtiden, menar Folkhem.

– Genom att omge sig av trä, kan man få en lugnande effekt, precis som i skogen, säger Tomas Nord, lektor vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, vid Linköpings universitet.

Fördelar med att bo i trähus – läs mer här.

Förutom att boendemiljön är bättre när väggarna innehåller naturliga material, så lyfter även Tomas Nord fram miljöaspekter. I och med att trä är ett mjukt material och därmed reglerar fukt bättre, kan ta man ta bort tätningsmaterial, exempelvis plast i väggarna, berättar han.

Cederhusen i massivträ som byggs i Hagastaden.

Ett bra exempel på ett bostadshus där man har vävt in alla dessa element är Cederhusen i Hagastaden som byggs av Folkhem. Det är ett unikt projekt av flera anledningar, men kanske främst för att det byggs helt i massivträ och är ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö.

Vill du veta mer om Cederhusen – läs mer här

– Det här är första gången någonsin som man har möjlighet att välja en bostad i Stockholms innerstad som är helt uppförd i massivträ, säger Anna Ervast Öberg.