Rekordmånga kan tänka sig nyproduktion

Andelen av Hemnets besökare som kan tänka sig köpa nyproduktion är på rekordnivå, även om ökningen sedan den senaste undersökningen är marginell. – Det är inte så stora förändringar, men andelen som kan tänka sig att köpa nyproduktion ökar till en rekordnivå samtidigt som andelen som inte kan tänka sig att köpa nyproduktion minskar, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Gör som 115 000 andra redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

Framförallt är det två orsaker som ligger bakom ökningen menar Erik Holmberg. Den första är att bostadspriserna har gått upp och många tror på en fortsatt stigande bostadspriser. Köper man på ritning har man ofta dubbla bostäder under en period och då blir prisutvecklingen viktig, menar han.

Den andra orsaken är mer kopplad till det rådande läget på bostadsmarknaden.

– Vi har haft en säljarnas marknad under pandemin, med ett stort tryck, korta försäljningstider och budgivningar som dragit iväg. Vi vet från andra undersökningar att det stressar köparna, som får svårt att hänga med. Då kan sannolikt fler se nyproduktion som ett alternativ, med ett fast pris där man undviker hetsiga budgivningar, säger Erik Holmberg.

Högsta andelen sedan 2019

I januari svarade 44 procent ja på frågan om de kan tänka sig att köpa en nyproducerade bostad, medan 31 procent svarade nej. Det är den högsta andelen ja-svar och den lägsta andelen nej-svar sedan Hemnet började ställas frågan halvårsvis i januari 2019.

Detta är några av fördelarna med nyproduktion, enligt de Hemnet-besökare som deltog i undersökningen (flera alternativ är möjliga varför svaren summerar till över 100 procent):

  • Litet underhållsbehov (59 procent)
  • Känslan av att bo först i en bostad (47 procent)
  • Nyproduktion är mer prisvärd än begagnade bostäder (26 procent)