Kritik mot Stockholms tillväxt: ”Fantasilöst”

Skönhetsrådet, vars syfte är att värna om Stockholms stads estetik, riktar kritik mot bostadsbyggande i Stockholm ytterområden. Bland annat kallas vissa nya projekt för ”fantasilösa” och beskrivs som en ”försummelse”, enligt Dagens Nyheter.

Gör som 120 000 andra redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

Den kritik som Dagens Nyheter skriver om rör framförallt utbyggandet av Johanneshov och Årsta i södra Stockholm. Instansen Skönhetsrådet granskar bygglovsärenden och detaljplaner som kommer från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Ett projekt som får särskilt mycket kritik är ett projekt planerat i Hammarbyhöjden.

– I dag uppfattas det som en trafikkorsning, en plats där ingen vill vara. Förslaget är 40 bostadsrätter som vänder sig ifrån gatan, det förstärker egentligen karaktären av trafikplats. Man skulle kunna skapa ett torg, trafikytorna går säkert att tajta till, säger Skönhetsrådets sekreterare Henrik Nerlund till Dagens Nyheter.

Skönhetsrådet menar att det behövs en större och mer övergripande plan för utbyggandet av Stockholm.

– Just nu har vi en situation i Stockholm där det byggs otroligt mycket, 140 000 nya bostäder, varav en tredjedel i Söderort ska byggas till 2030 – och stadens delar ska byggas samman. Väldigt mycket är förtätning i befintlig miljö. Det är bra med lägenheter men bara lägenheter blir sällan någon trevlig stadsmiljö, säger Henrik Nerlund.

Läs hela DN:s artikel här.