Ullarp 2:6

Västkusten, Falkenbergs kommunVisa på karta
4 000 000 kr
Bostadstyp
Gård/skog
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
19 ha

Utgångspris 4 000 000. Öppen budgivning. Exploatering och övriga mervärden Ugglarp är ett mycket attraktivt område att bebygga för att bo kustnära och lantligt. Ett flertal bostadsområden och hästgårdar har etablerats i närområdet den senaste tiden. Kommunen ser södra delen av Falkenbergs kommun som ett av de områden som staden har möjlighet utöka och expandera. Fastigheten ligger i de västliga delarna inom den fördjupade översiktsplanen med möjlighet utvidgning av campingområdet samt förtätning av befintliga detaljplaner. Säljaren har för avsikt att behålla en tomt i fastighetens östra del. Jordbruksmark Åker och betesmark i direkt anslutning till bebyggelse i Ugglarp. Totalt ca 20 ha varav ca 6 ha åker och 1ha bete i direkt anslutning till bebyggelse. Åker och betesmark är i dagsläget stängslat för betesdjur så som dikor eller häst, marken är tillgänglig för nästa ägare i samband med tillträde. Skog Uppskattad virkesvolym enligt Lantmäteriets mätning 2019 med hänsyn tagen till tillväxt uppgår till ca 1850 m3sk. Skogen består till största delen av ordinär lövskog med inslag av tall och gran. Jordarter Åkermarken består till största delen av postglacial sand. Se även bifogad jordartskarta. Mobilmast På fastigheten finns även en mobilmast som genererar ett årligt arrende om ca 18.000 SEK/år Jakt Fastigheten ligger utanför detaljplan och därmed är jakt möjlig, men med hänsyn till bostäder så är möjligheterna för jakt begränsade. Jaktbart vilt i området är framför allt vildsvin, rådjur, gås och sedvanligt småvilt. Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen Naturvärden/fornminnen Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. Det finns en fornlämning utmed Norregårdsvägen. Inteckningar Fastigheten är intecknad till 1 300 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad. Visning Mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående skörd eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning. Friskrivningsklausul Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom försäkra sig om fastighetens gränser och skick. Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller ansvaras för händelser som ägaren eller Residence Fastighetsmäkleri ej kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren eller Residence förbehåller sig rätten att ändra i beskrivningen, dess omfattning eller dess förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Ett mer utförligt tekniskt material finns att tillgå efter förfrågan hos ansvarig fastighetsmäklare. Fastigheten kommer säljas med en s.k. friskrivning från dolda fel enligt Jordabalken.

Läs mer hos mäklaren
Residence Fastighetsmäkleri

Kontakta mäklaren

Martin HaraldssonResidence Fastighetsmäkleri
Martin Haraldsson

Räkna på ditt nya boende

Om BRF

Karta & restider

Säljkollen

Prisutveckling

Liknande bostäder till salu

Kanske finns det andra gårdar/skogar du har missat?

Artiklar från Hemnet