Mäklare Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Rörsjögården del av, Västkusten, Kungsbacka kommun

Rörsjögården del av

Gård/Skog
Västkusten, Kungsbacka kommun
Residence Fastighetsmäkleri
18 000 000 kr
300 m²
29,8 ha tomt

Med egen strandlinje längs Stensjön ligger denna välskötta och högst privata egendom om ca 30 hektar i de natursköna halländska skogarna, endast cirka 15 minuter utanför Kungsbacka. Vid ankomst till gårdscentrat välkomnas du av en stor trädgård där äppel- och plommonträd, bärbuskar och grönsaksland skapar en förtrollande miljö, och uppfarten till mangårdsbyggnaden kantas av de fina klassiska ekonomibyggnaderna. Interiört erbjuder bostadshuset 200 välplanerade kvadratmeter med ett magnifikt ljusinsläpp från stora fönster med vacker spröjs och umgängesytor som förlängs ut på en generös altan i Cumaru. Överallt är utsikten mot vattnet bedårande. Här erbjuds bland annat ett platsbyggt Himlekök, två helkaklade badrum och gästtoalett samt genomgående stilren askparkett med vattenburen golvvärme på båda plan. Intill mangårdsbyggnaden står ännu ett bostadshus som genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad 2006, vilket möjliggör generationsboende eller uthyrning. Även verkstad och snickeri renoverades 2006 som tillsammans med ladugården, den isolerade snickeriverkstaden med industribelysning och carport samt varmgarage byggt 2008 kompletterar egendomen. Vid sjökanten finns ett äldre brygghus som idag används som enklare förråd, men kan enkelt omvandlas till en bastu med förmånligt sjöläge. Via samfällighet delas en avskild badplats med de närmaste grannarna. Jordbruksmarken sköts noggrant i egen regi, med ett starkt intresse från lantbrukare i trakten att arrendera om så önskas. Del av Rörsjögården 1:4 erbjuds nu till försäljning som alternativ till helheten som uppgår till ca 145 ha. Lantmäteriansökan för avstyckning är inlämnad. Vid en delning av fastigheten kan tillträde ske först efter avslutad lantmäteriförrättning. En exceptionell gård endast ca 30 minuter från Göteborg med nära och smidig anslutning till Landvetter flygplats. Välkommen!

Södra Äskeryd 301, null, Hylte kommun

Södra Äskeryd 301

Gård/Skog
Hylte kommun
Residence Fastighetsmäkleri
2 300 000 kr
24 ha tomt

Skogsfastighet om 25,4 ha i Halland strax utanför Hyltebruk ca 5 mil från Halmstad och Falkenberg. Äskeryd är fördelad på två skiften med egna skogsbilvägar och en stuga med privat infart, lämplig för övernattning. Här kan du sitta på förstukvisten och lyssna in vårens ankomst och betrakta naturens vackra skiftningar under året, grillkvällar med vänner under sommarnätter i väntan på soluppgång, se älgen passera en disig höstmorgon eller höra snön knastra under fötterna en klar vinterdag, allt detta medan du själv väljer hur skogen ska utvecklas eller hur nästa jaktdag planeras. Fastigheten lämpar sig väl som ett första köp eller utökning av befintligt skogsinnehav. Skogsmarken uppgår till 24,8 ha produktivt enligt nyupprättad skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till ca 2 300 m³sk hösten -23, med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år. Utgångspris 2 300 000 Bud mäklaren tillhanda senast 25 april. Försäljning sker för dödsbos räkning. Varmt välkommen till Äskeryd Skog Skogsmarken uppgår till cirka 24,8 ha produktivt enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från AL-skogsdata. Totalt virkesförråd beräknas till 2 305 m³sk med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår således till 93 m³sk. Fastigheten är i en tydlig tillväxtfas. Planläggaren rekommenderar att hjälpplantering utförs på 0,9 ha och återbeskogning på ytterligare 0,3 ha samt 5 ha ungskogsröjning innevarande år. Ca 1100 m³sk finns i huggningsklass S1 och tillgängligt för avverkning. Tillväxttakten av virkesförrådet ökar med 5,5 % innevarande år. Byggnader På fastigheten finns en mindre stuga lämplig för rastning eller övernattning med el och torrtoalett. Kök, och ett inrett rum med altan. Fastigheten är inte ansluten till elnätet utan el har producerats via motordrivet elverk. På norra skiftet finns en enklare maskinhall med utvändig klädsel av plåt. Jakt Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Angränsande jaktlag önskar fortsatta samarbete med möjlighet att jaga över större arealer. Naturvärden/fornminnen Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Inteckningar Fastigheten är intecknad till 238 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad. Visning Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning. Friskrivningsklausul Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom försäkra sig om fastighetens gränser och skick. Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller ansvaras för händelser som ägaren eller Residence Fastighetsmäkleri ej kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren eller Residence förbehåller sig rätten att ändra i beskrivningen, dess omfattning eller dess förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Ett mer utförligt tekniskt material finns att tillgå efter förfrågan hos ansvarig fastighetsmäklare. Fastigheten kommer säljas med en s.k. friskrivning från dolda fel enligt Jordabalken. Försäljningsprocess Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla

Hässelia, null, Falkenbergs kommun
  • Budgivning pågår

Hässelia

Gård/Skog
Falkenbergs kommun
Residence Fastighetsmäkleri
8 100 000 kr
48 ha tomt

Hässelia 1:2 är en välskött barrdominerad produktionsfastighet med god tillväxt. Denna obebyggda fastighet erbjuder totalt cirka 49,4 hektar med bra vägstandard och är rågranne med fastigheten Skälstorp 1:3 som också utbjuds till försäljning av samma ägare. Fastighetens skogsmark uppgår till cirka 46,6 hektar produktivt enligt ny grön skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas uppgå till cirka 8 130 m³sk med en medelbonitet om 7,6 m³sk/ha och år. Dessutom erbjuder fastigheten goda jaktmarker, framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Även kronhjort finns sporadiskt i området. Hela fastigheten är ett samlat skifte och är belägen mellan Ullared och Gällared, cirka 4 mil öster om Varberg och Falkenberg. Nuvarande fastighetsägare har under hela sitt yrkesliv varit en aktiv skogsbrukare med målet att utöka sitt innehav. Inklusive denna fastighet erbjuds sammanlagt cirka 400 hektar med i huvudsak skogsmark till försäljning i denna delen av Falkenbergs kommun.

Gällareds-Stenstorp 206, null, Falkenbergs kommun

Gällareds-Stenstorp 206

Gård/Skog
Falkenbergs kommun
Residence Fastighetsmäkleri
22 000 000 kr
93 + 60 m²
141 ha tomt

I det halländska inlandets förtjusande skogslandskap ligger Gällareds-Stenstorp 206 - en grandominerad produktionsfastighet med mycket god tillväxt. Skogsmarken uppgår till cirka 125 hektar produktivt enligt skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 17 945 m³sk med en medelbonitet om 9,7 m³sk/ha och år. Sammanlagt erbjuder fastigheten 138,6 hektar välskött mark och skog. I anslutning till åkermarken i fastighetens östra kant finns ett mindre gårdscentra med ett mysigt bostadshus som använts för uthyrning, samt ekonomibyggnader som nyttjats för förvaring. Belägen öster om Ullared, cirka 4 mil från Varberg och Falkenberg, erbjuder gården ett bra vägnät och goda jaktmarker, framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Även kronhjort finns sporadiskt i området. Nuvarande fastighetsägare har under hela sitt yrkesliv varit en aktiv skogsbrukare med målet att utöka sitt innehav. Inklusive denna fastighet erbjuds sammanlagt cirka 400 hektar med i huvudsak skogsmark till försäljning i denna delen av Falkenbergs kommun. Varmt välkommen till Gällareds-Stenstorp 1:8!

Skälstorp 130, null, Falkenbergs kommun

Skälstorp 130

Gård/Skog
Falkenbergs kommun
Residence Fastighetsmäkleri
29 500 000 kr
117 + 65 m²
210 ha tomt

Skälstorp är en grandominerad produktionsfastighet med god tillväxt, belägen i ett böljande skogslandskap i Hallands fagra inland. Ett gemytligt gårdscentra, bestående av ett fint bostadshus från 1955 och två tillhörande ekonomibyggnader, ligger i anslutning till fastighetens åkermark om cirka 13 hektar. Skogsmarken uppgår till cirka 181 hektar produktivt enligt skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 25 517 m³sk med en medelbonitet om 8,6 m³sk/ha och år. Fastighetens totala areal om 213 hektar är uppdelad på ett stort skifte och fyra något mindre, belägna mellan Ullared och Gällared med bra vägnät och närhet till Tjärnesjön, cirka 4 mil öster om Varberg och Falkenberg. Dessutom erbjuder fastigheten goda jaktmarker, framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Även kronhjort finns sporadiskt i området. Nuvarande fastighetsägare har under hela sitt yrkesliv varit en aktiv skogsbrukare med målet att utöka sitt innehav. Inklusive denna fastighet erbjuds sammanlagt cirka 400 hektar med i huvudsak skogsmark till försäljning i denna del av Falkenbergs kommun.

Alvhaga 310, null, Falkenbergs kommun
  • Budgivning pågår

Alvhaga 310

Gård/Skog
Falkenbergs kommun
Residence Fastighetsmäkleri
9 500 000 kr
28 m²
74 ha tomt

Barrdominerad produktionsfastighet med närhet till natursköna området i trakten av Fegensjön med goda möjligheter till jakt, fiske och friluftsliv. Totalt 75,2 ha i ett samlat skifte med bra vägnät. Belägen ca 5,5 mil öster om Varberg och Falkenberg. Skogsmarken uppgår till cirka 67,6 ha produktivt enligt ny skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 6 357 m³sk med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år. Utgångspris 9 500 000. Varmt välkommen till Alvhaga 1:5 Skog Skogsmarken uppgår till cirka 67,6 ha produktivt enligt grön skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är gjord av Leif Persson AL-skogsdata och fältarbetet utfördes under juni månad. Totalt virkesförråd beräknas uppgå till ca 6 357 m³sk inklusive årets tillväxt, med en medelbonitet om 7,8 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår således till 94 m³sk. Fastigheten är i en tydlig tillväxtfas med etablerade föryngringar och nygallrade granbestånd. Skogsbilvägarna är i gott skick och planerade så att de ger en god täckning av marken. I de nyanlagda planteringarna behöver återväxtkontroll genomföras inför kommande säsong. Utöver det är skogsvårdsarbetet väl i fas och nästa ägare kan i lugn och ro planera kommande åtgärder som behöver utföras först om 2-5 år. Ca 1594 m3sk skog finns i huggningsklasserna S1 och S2 som möjlig föryngringsavverkning för köparen. Tillväxten är högre än det planerade uttaget den kommande tioårsperioden och virkesförrådet ökar med hela 6,2 % innevarande år. Turiststugor På fastigheten finns 6 stugor samt ett servicehus med åretrunt standard som används för uthyrning. Husen ligger utmed enskild väg och erbjuder ett mycket harmoniskt boende utan större vägar eller störande trafik. Två större stugor uppförda 1997 på 110 kvm med 10+2 bäddar vardera samt fyra stugor på 48 kvm med 4+1 bäddar. Samtliga med utsikt mot Kvarnsjön. Uppvärmning med direktverkande el och luftvärmepumpar. Vatten från borrad brunn och godkänt avlopp. Fiber finns indraget till servicehus och fördelas via wifi mellan stugorna. Ca 5000 gästnätter uthyrda under 2022. Något högre beläggning hitintills under 2023. Uthyrningen har kombinerats med båt och kanotuthyrning samt jaktarrangemang, fiske, hundträning och friluftsupplevelser. Vatten Kvarnsjön ligger idylliskt i fastighetens södra del och erbjuder privat fiske från land eller båt. Närhet till de stora sjöarna Fegensjön, Kalvsjön och ån Ätran ger obegränsade möjligheter till fiske och paddling Vindkraft Det finns inga pågående projekteringar av vindkraft som berör fastigheten. Enligt kommunens vindbruksutredning ligger fastigheten inte inom ett område som vore mest lämpade för vindkraftsetablering. Jakt Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Kronhjort finns sporadiskt i området. Då fastigheten ligger långt från trafikerade vägar passar jakt med drivande hund utmärkt. Naturvärden/fornminnen Enligt Skogsstyrelsen finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. Fornminnen eller kulturminnen återfinns på fastigheten bland annat Stenkittlabergen som sägs utgöra den gamla landsgränsen mellan Danmark fram till 1658. Inteckningar Fastigheten är intecknad till 1 500 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad. Avstyckning Stugan Tomtebrölet som ligger intill Björsegölen i fastighetens västra del är inlämnad för avstyckning och ingår inte i försäljningen Visning Skog och mark kan undersökas på egen hand, doc

Toftaholm Herrgård 1, Småland, Ljungby kommun
Toftaholm Herrgård 1, Småland, Ljungby kommun, bild 2
Toftaholm Herrgård 1, Småland, Ljungby kommun, bild 3

Toftaholm Herrgård 1

Övrigt
Småland, Ljungby kommun
Residence Fastighetsmäkleri
Pris saknas
10 ha tomt

Med fantastiskt läge intill Vidösterns vatten vilar detta genuina herrgårdshotell. I en avskild miljö i centrala Småland, endast några minuter från E4:an, känns det som att tiden har stannat. Bland vidsträckta ängar skapas här en fridfull oas där sällskap från såväl Sverige som andra delar av världen länge har stannat för avkoppling, aktiviteter och konferenser. Denna unika herrgård har en rik historia med den äldsta kvarstående byggnaden, värdshuset Den Gyllene Abborren, från år 1640. Än idag välkomnas herrgårdens gäster hit på avsmakningsmiddagar, och i underjorden hittas små valv med otroliga väggmålningar. På Stenhusholmen finns även en ruin kvar efter borgen som byggdes av Toftaholms första ägare redan på mitten av 1400-talet. På Toftaholm finns idag 44 unikt inredda hotellrum med eget våtrum och konferenslokaler för 100 personer. Utöver detta erbjuds även restaurang, spa och relax samt aktiviteter så som cykel, båt och kanot. Gårdsbilden består av en huvudbyggnad som ramas in av två flygelbyggnader. 2019 byggdes även ett vackert orangeri, perfekt för bröllop och fester, som rymmer 100 gäster. Hela anläggningen har uppgraderats till modern standard av nuvarande ägare vilket gör det lätt för en ny ägare att ta vid verksamheten. I direkt anslutning till herrgården finns en väl tilltagen parkeringsplats med möjlighet till laddning av elbilar för såväl stora som små ekipage. Försäljning sker i första hand genom bolagsöverlåtelse. Varmt välkommen att kontakta ansvariga mäklare vid intresse!

  • Premium
Mosshult, Västkusten, Hylte kommun
  • Budgivning pågår

Mosshult

Gård/Skog
Västkusten, Hylte kommun
Residence Fastighetsmäkleri
Pris saknas
54 ha tomt

Väl samlad skogsfastighet om 52,5 ha i Västsverige strax utanför Hyltebruk ca 5 mil från Halmstad och Falkenberg. Mosshult är fri från byggnader och ligger i ett böljande skogslandskap i Hallands inland med god kommunikation med sin närhet till väg 26. Skogsmarken uppgår till cirka 47,6 ha produktivt enligt nyupprättad skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 4 880 m³sk hösten -23, med en medelbonitet om 5,7 m³sk/ha och år. Pris på förfrågan Varmt välkommen till Mosshult Marken Skog Skogsmarken uppgår till cirka 47,6 ha produktivt enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från AL-skogsdata. Totalt virkesförråd beräknas till 4 880 m³sk med en medelbonitet om 5,7 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår således till 102 m³sk. Fastigheten är i en tydlig tillväxtfas med väl etablerade ungskogar. Nuvarande ägare har lagt ner ett stort arbete med framför allt röjning av ungskogar. Skogsvårdsarbetet är väl i fas och nästa ägare kan i lugn och ro planera kommande åtgärder som behöver utföras först om 2-5 år. Avdelning 17 om 1,5 ha är en äldre inäga som planläggaren föreslår som lämplig att plantera. Tillväxten är högre än det planerade uttaget den kommande tioårsperioden och virkesförrådet ökar med 4,7 % innevarande år. Jordbruksmark Byggnader Fastigheten saknar byggnader då dessa är avstyckade sedan tidigare. Viltvatten Det finns en mindre skogsgöl i södra delen av fastigheten. Jakt Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Då väg 26 är försedd med viltstängsel passar jakt med drivande hund utmärkt. Säljaren önskar i första hand att behålla jakten men det är öppet för diskussion. Naturvärden/fornminnen Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Två mindre områden med fossil åkermark finns registrerad och återfinns i delar av avdelning 10, 11 och 12 i skogsbruksplanen. Inteckningar Fastigheten är intecknad till 3 100 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad. Visning Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning. Friskrivningsklausul Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom försäkra sig om fastighetens gränser och skick. Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller ansvaras för händelser som ägaren eller Residence Fastighetsmäkleri ej kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren eller Residence förbehåller sig rätten att ändra i beskrivningen, dess omfattning eller dess förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Ett mer utförligt tekniskt material finns att tillgå efter förfrågan hos ansvarig fastighetsmäklare. Fastigheten kommer säljas med en s.k. friskrivning från dolda fel enligt Jordabalken. Pris på förfrågan Försäljningsprocess Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Bud skickas till Residence Christie's, Martin Haraldsson, på e-post: [email protected].

  • Plus
Grimsnäs Herrgård, null, Lessebo kommun

Grimsnäs Herrgård

Gård/Skog
Lessebo kommun
Residence Fastighetsmäkleri
14 500 000 kr
750 m²
72,9 ha tomt

Mitt emellan Växjö och Kalmar, inbäddad i de täta småländska skogarna, ligger idylliska Grimsnäs Herrgård – ett ekologiskt herrgårdshotell utsett till Sveriges bästa Bed & Breakfast 2015. Utveckla din egen lantliga pärla för privat bruk eller förläng gårdens historia som boende och turistdestination som redan sträcker sig över 90 år tillbaka i tiden. En ståtlig allé leder upp till den vackra gula herrgårdsbyggnaden i mitten av gårdscentrat. På vardera sida om byggnaden finns ytterligare boningshus och stugor, såväl som stallbyggnad, virkesförråd och utomhusscen. Med festlokal, scen och stora öppna ytor i naturen kan trevliga tillställningar för stora sällskap anordnas. Samarbetet med kringliggande turistverksamheter är mycket gott och tillsammans med hembygdsföreningen anordnas bland annat allsång och midsommarfirande. I dagsläget kan gården erbjuda 25–30 bäddar. Under nuvarande ägares tid har fastigheten rustats upp och stegvis utvecklats och är idag i mycket gott skick. Fiber finns i de flesta byggnaderna och bygglov för en stuga vid strandkanten till Ljuderssjön finns för ytterligare utveckling. Ett arkitektförslag för ombyggnation av stallbyggnadens övre plan till möteslokaler och hotellrum finns även. Gårdens möjligheter är oändliga. Skogsfastigheten innefattar 63,6 ha mark samt 9,1 ha vatten fördelat på del i Ljudersjön, med fiskerättighet och inplanterad flodkräfta, och den helt egna Lillsjön. Här finns goda jaktmarker, framför allt för älg, vildsvin och rådjur. På gården finns även biodling med totalt fyra samhällen i dagsläget. Varmt välkommen till denna lantliga idyll med väl fungerande verksamhet och oändlig potential för utveckling!

Flyinge 711, Flyinge, Lunds kommun

Flyinge 711

Gård/Skog
Flyinge, Lunds kommun
Residence Fastighetsmäkleri
20 000 000 kr
304 + 46 m²
8 rum
13 ha tomt

I det karaktäristiska öppna landskapet i sydvästra Skåne, präglat av hästkultur och jordbruk med anor från 1600-talet, finner du denna pittoreska gård. Mellan fyra kringbyggda huslängor finns en vacker kullerstensbelagd innergård och bakom mangårdsbyggnaden en härligt grönskande trädgård, skyddad från vägen. Boningshuset byggdes redan 1855 och trots omfattande renoveringar i slutet på 1900-talet är den lantliga idyllen fortfarande välbevarad. Den vita putsfasaden med röda spröjsade fönster och takkupor går hand i hand med ekonomibyggnadernas röda träpanel och tegelfasader och skapar en harmonisk helhet. Bostaden är generös med över 300 m2 i boyta bestående av stora rum i fil vilket ger utmärkta sällskapsytor. Majoriteten av sovrummen är belägna på övre plan med charmigt snedtak, likaså ett modernt helkaklat badrum. Ekonomibyggnadens dryga 600 m2 innehåller modernt stall med fem (samt fyra med lägre takhöjd) hästboxar såväl som ladugård med gjutet golv och öppen yta som lämpar sig till någon form av gårdsförsäljning. På den nordvästra delen av den stora åkermarken finns en naturlig vattenkälla - en underbar oas. Här har ägaren skapat en unik miljö/oas med stor damm med grundvatten som fyller densamma. Mångfald, en fristad för djur och natur. En plats som måste upplevas! Med utmärkt läge nära Lund, Malmö och Köpenhamn är det enkelt att ta sig till Flyinge. E22:an som löper från Malmö till Norrköping passerar endast fem minuter norr om gården med anslutning till flertalet större städer på vägen. Den omgivande miljön är den typiska vykortsbilden av Skåne med vidsträckta slätter och gemytliga byar och gårdar. Varmt välkommen att kontakta mäklaren för mer information!

Visar alla 10