Mosshult

Västkusten, Hylte kommunVisa på karta
Pris saknas

Budgivning pågår

Visa bud

Bostadstyp
Gård/skog
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
54 ha
Energiklass
C

Väl samlad skogsfastighet om 52,5 ha i Västsverige strax utanför Hyltebruk ca 5 mil från Halmstad och Falkenberg. Mosshult är fri från byggnader och ligger i ett böljande skogslandskap i Hallands inland med god kommunikation med sin närhet till väg 26. Skogsmarken uppgår till cirka 47,6 ha produktivt enligt nyupprättad skogsbruksplan. Totalt virkesförråd beräknas till cirka 4 880 m³sk hösten -23, med en medelbonitet om 5,7 m³sk/ha och år. Pris på förfrågan Varmt välkommen till Mosshult Marken Skog Skogsmarken uppgår till cirka 47,6 ha produktivt enligt nyupprättad grön skogsbruksplan från AL-skogsdata. Totalt virkesförråd beräknas till 4 880 m³sk med en medelbonitet om 5,7 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår således till 102 m³sk. Fastigheten är i en tydlig tillväxtfas med väl etablerade ungskogar. Nuvarande ägare har lagt ner ett stort arbete med framför allt röjning av ungskogar. Skogsvårdsarbetet är väl i fas och nästa ägare kan i lugn och ro planera kommande åtgärder som behöver utföras först om 2-5 år. Avdelning 17 om 1,5 ha är en äldre inäga som planläggaren föreslår som lämplig att plantera. Tillväxten är högre än det planerade uttaget den kommande tioårsperioden och virkesförrådet ökar med 4,7 % innevarande år. Jordbruksmark Byggnader Fastigheten saknar byggnader då dessa är avstyckade sedan tidigare. Viltvatten Det finns en mindre skogsgöl i södra delen av fastigheten. Jakt Goda jaktmarker framför allt för älg, vildsvin, rådjur samt sedvanligt småvilt. Då väg 26 är försedd med viltstängsel passar jakt med drivande hund utmärkt. Säljaren önskar i första hand att behålla jakten men det är öppet för diskussion. Naturvärden/fornminnen Enligt Skogsstyrelsen finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Två mindre områden med fossil åkermark finns registrerad och återfinns i delar av avdelning 10, 11 och 12 i skogsbruksplanen. Inteckningar Fastigheten är intecknad till 3 100 000 SEK och kommer att överlåtas obelånad. Visning Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande. Givetvis går det även bra att kontakta ansvarig mäklaren för enskild visning. Friskrivningsklausul Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom försäkra sig om fastighetens gränser och skick. Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller ansvaras för händelser som ägaren eller Residence Fastighetsmäkleri ej kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren eller Residence förbehåller sig rätten att ändra i beskrivningen, dess omfattning eller dess förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Ett mer utförligt tekniskt material finns att tillgå efter förfrågan hos ansvarig fastighetsmäklare. Fastigheten kommer säljas med en s.k. friskrivning från dolda fel enligt Jordabalken. Pris på förfrågan Försäljningsprocess Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Bud skickas till Residence Christie's, Martin Haraldsson, på e-post: [email protected].

Läs mer hos mäklaren
Residence Fastighetsmäkleri

Kontakta mäklaren

Martin HaraldssonResidence Fastighetsmäkleri
Martin Haraldsson

Räkna på ditt nya boende

Om BRF

Karta & restider

Säljkollen

Prisutveckling

Liknande bostäder till salu

Kanske finns det andra gårdar/skogar du har missat?

Artiklar från Hemnet