Bo energismart – och få billigare bolån

Viljan att leva hållbart genomsyrar det svenska samhället, men att göra det i praktiken är svårare för den enskilda personen. Nu har Nordea lanserat Gröna Bolån, som en del i arbetat att uppmuntra människor att investera i ett mer hållbart boende.

– Bankindustrin har en stor och viktig roll i den här utvecklingen, säger Michael Skytt, bolånechef på Nordea.

Drygt 40 procent av den totala energiförbrukningen i Sverige kommer från byggnader, enligt WWF, Världsnaturfonden. För att minska byggnaders påverkan på miljön och uppmuntra till klimatsmarta boenden har Nordea tagit fram Gröna bolån. I praktiken innebär det en rabatt på bolåneräntan ifall en bolånetagares villa, fritidshus eller bostadsrätt lever upp till specifika energikrav.

– Vi vill helt enkelt belöna människor som bor i eller bygger en energisnål bostad. Företeelsen med energismarta fastigheter har funnits ett tag och börjat bli mer etablerat, förklarar Michael Skytt, bolånechef på Nordea.

Ansök om ett Grönt Bolån hos Nordea här. 

Tydliga kriterier

Med energismarta fastigheter menar Michael Skytt att de ska uppnå en av de högsta energiklasserna enligt Boverkets energiklassificering, vara Svanenmärkta eller klassad som Miljöbyggnad.

– I dag är det cirka 10 procent av alla energideklarerade bostäder A eller B-klassade, resten finns i lägre energiklasser. Gröna bolån är ett sätt för oss att uppmuntra fler att investera i miljösmarta boenden, säger Michael Skytt.

Skytt berättar också att en bostad med bra energiklass har ett bra andrahandsvärde. Det innebär att en lånerådgivare räknar på lägre driftskostnad vid en bolånekalkyl, vilket på sikt innebär lägre kostnader dig som kund.

– Det är en del i ett större arbete där Nordea fokuserar på gröna hållbara lösningar. De flesta företag är inne i en transformation där målet är att minska klimatpåverkan. Här fyller vi en viktig roll, säger Michael Skytt.

Fakta: Detta är ett Grönt bolån

För att kunna ansöka om ett grönt bolån behöver din bostad, villa, fritidshus eller bostadsrätt uppfylla minst ett av följande krav:

  • Energiklass A- eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014.
  • Svanenmärkning.
  • Miljöbyggnad guld- eller silvercertifiering enligt Sweden Green Building Council.
  • Om din bostad uppfyller kraven för Gröna bolån får du rabatt på din aktuella boränta på samtliga bostadslån med bostaden som säkerhet. Rabatten gäller både för lån med 3-månadersränta och bundna räntor, övriga villkor är oförändrade. Att det bara är A och B-klass genom Energideklarationen är på grund av att det ligger i linje med det gröna ramverk som är verifierat av klimatforskningsinstitutet Oekom.

Ansök om ett Grönt bolån hos Nordea här.