Ekonom: Så ska du tänka på bostadsmarknaden just nu

Med en osäkerhet som präglar bostadsmarknaden och en oförutsägbar räntebana är det svårt att navigera och fatta beslut om köp av ny bostad. Här delar Stefan Westerberg, ny privatekonom på Länsförsäkringar, värdefulla tips på hur du ska agera på bostadsmarknaden just nu. 

Bostadsmarknaden har påverkats av stigande inflation, räntor och högre elpriser. Bild: Länsförsäkringar.

Även om inflationen har minskat de senaste månaderna fortsätter den att ligga på en för hög nivå. Samtidigt har ekonomin visat motståndskraft mot de snabba räntehöjningarna, och risken för en högre inflation än förväntat är fortfarande betydande. 

– Det är den främsta anledningen till att vi tror att Riksbanken kommer att fortsätta höja sin styrränta och att räntenivån kommer att förbli relativt hög både år 2023 och nästa år, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. 

Räkna ut ditt lånelöfte – så mycket får du låna.

Hur ska man tänka om man har ett bolån? 

– Styrräntan har stor inverkan på de rörliga bolånen, och som läget är nu bör man ta höjd för fem procent i rörliga bolåneräntor mot årsskiftet till 2024.

Om du har tre miljoner kronor i rörligt bolån med en ränta på fem procent väntas du betala cirka 105 000 kronor i ränteutgifter per år efter ränteavdraget. Det är drygt tre gånger mer än i mars 2022.

För att få ihop ekonomin i dyrare tider är det särskilt viktigt att ha koll på sina utgifter och prioritera mellan det som är nödvändigt – och inte. Ett tips från Stefan är att ta höjd för det osäkra konjunkturläget, exempelvis genom att ha en större buffert. 

Är det ett bra läge att flytta bolånet till en annan bank? 

Det är alltid bra att vara prismedveten, särskilt nu i ”dyrtider”, menar Stefan. En sak som är viktig är att jämföra sin nuvarande banks bolåneräntor med andra för att se hur mycket du tjänar på att eventuellt byta bank.

Stefan Westerberg, ny privatekonom på Länsförsäkringar. Bild: Länsförsäkringar.

– Det skiljer sig en hel del mellan bankernas bolåneräntor. Det betyder att det går att få ner sina kostnader rejält, om du är beredd på att både förhandla och byta bank, säger han.

Om du har tre miljoner i bolån och får ner räntan med 0,25 procent (som det kan skilja mellan högsta och lägsta räntan mellan bankerna) sparar du drygt 5000 kronor per år efter ränteavdraget. 

Vill du byta bank för ditt bolån? Så gör du!

Är det läge att binda sina bolån? 

– Har du små marginaler och risk finns att hela hushållsbudgeten spricker med högre räntor bör du binda dina bolån. Att betala höga räntor är jobbigt, men det är ännu tuffare att ha obetalda räkningar, säger Stefan. 

Har du istället goda marginaler är en rörlig bindningstid att föredra just nu. En hel del pekar på att räntorna ska upp men därefter ner till slutet av 2024. Att binda räntan nu innebär att du riskerar att betala en högre ränta, även när den sjunkit. 

Samtidigt behöver det ena inte utesluta det andra, menar Stefan. Du kan också välja att dela upp lånet i olika delar och bindningstider om det passar dig bättre.

Räkna ut ditt lånelöfte – så mycket får du låna.

Tre tips till hushållen just nu:

  1. Förhandla ner dina bolåneräntor. Det kan bespara dig flera tusen om året. 
  2. Har du goda marginaler och en buffert kan det vara en god idé att amortera ner ditt bolån så att räntekostnaderna minskar. 
  3. Gör en hushållsbudget, särskilt om du har mindre marginaler. Säkerställ att du har en sparbuffert som ett extra skydd om oväntade utgifter uppstår.