Vad händer på bostadsmarknaden?

Få har väl missat att klimatet på bostadsmarknaden på många håll i landet har förändrats under hösten 2017. Det skrivs spaltmeter om trögare försäljningar i medierna, det diskuteras livligt om vi har en bostadsbubbla i fikarummen och de 2,8 miljoner besökare som går in på Hemnet varje vecka har säkert märkt att utbudet av bostäder är ovanligt högt. Men vad är det egentligen som hänt och vad kommer att hända framöver?

Bild: Folio

För många är det nog lite av ett mysterium att bostadsmarknaden beskrivs som iskall. Vi har historiskt låga räntor, en mycket stark arbetsmarknad, hög inflyttning till städerna och en hyresmarknad som inte fungerar särskilt bra. Så det är många faktorer som talar för en stabil bostadsmarknad.

Samtidigt finns det flera förklaringar till att marknaden nu blivit trögare och priserna sjunker något.

Faktorer som sätter press på bostadsmarknaden

1. Kraftigt ökat utbud: Under hösten har bostadsrättsutbudet skjutit i höjden och i november var antalet bostadsrätter till salu 40 procent högre än samma månad förra året. Det ökade utbudet beror dels på att det har kommit ut fler nya bostäder och dels på att de bostäder som är ute på marknaden tar längre tid att sälja. På så sätt byggs det på ett större ”lager” av bostäder upp.

2. Köpare har blivit säljare: När marknaden vänt har allt fler valt att sälja sin bostad innan de köper en ny. Detta för att undvika svårigheter att sälja den egna bostaden och tvingas sänka sitt pris mer än man räknat med. Antalet säljare har alltså ökat kraftigt och detta har skapat en “köparnas marknad” med kräsnare spekulanter som har mer att välja på. Eftersom många säljare inte har anpassat sina förväntningar blir bostadsmarknaden mer trögrörlig.

3. Fler nyproducerade bostäder: Det har byggts betydligt fler bostäder under de senaste åren. Bara i år väntas 76 000 bostäder påbörjas. Det är tre gånger så mycket som påbörjades för fem år sedan. En fråga som många bedömare ställer sig nu är hur efterfrågan på nya bostäder matchar utbudet.

4. Priserna har stigit kraftigt under lång tid: De senaste fem åren har bostadsrättspriserna stigit med 65 procent. Att marknaden nu backar med några procent är ur det perspektivet inte så konstigt.

Så hur ska man tänka som köpare och säljare med tanke på det nya läget på bostadsmarknaden? Här följer några tips riktade personer som funderar på att sälja eller köpa en bostad.

Tips till säljare

Ha rimliga prisförväntningar Ett stort problem på dagens marknad är att köpare och säljare inte möts. Köparna har en förmåga att ställa om sina förväntningar direkt medan många säljare ofta håller fast vid tidigare toppnoteringar eller vad de sett att grannen fick för en månad sedan. En undersökning bland besökare på Hemnet som genomfördes i slutet av november visade att drygt 40 procent av köparna tror att bostadspriserna kommer att falla framöver. Gruppen som trodde på sjunkande priser i november var mer än dubbelt så stor jämfört med i september. Om man som säljare inte kan acceptera att det är ett nytt läge riskerar man att bostadsaffären drar ut på tiden och att bostaden tappar ännu mer i värde.

Ha tålamod Trots att läget på bostadsmarknaden framstår som tufft så finns det många köpare därute. Hemnets statistik visar att antalet besökare i slutet av november var drygt 10 procent högre än vid samma tidpunkt förra året. Men eftersom utbudet är betydligt högre än tidigare blir antalet köpare per objekt färre. Som säljare bör man därför ställa in sig på att bostadsaffären kan ta längre tid än tidigare.

Tips till köpare

Var flexibel Börja med att titta på vilka områden du kan tänka dig att bo i. Ju större sökområde desto fler val. Ju längre du rör dig ut från centrum desto billigare blir bostäderna generellt. Utmana även din ”krav-lista”. Är det verkligen nödvändigt att ha balkong och kan du leva utan hiss eller en södervänd trädgård? Genom att ha färre “måste-krav” kommer du att kunna välja mellan fler bostäder på marknaden och öka chansen att hitta ditt nästa drömboende.

Se möjligheterna Att priserna backar är inte bara av ondo. För en familj som säljer en bostad för 1 miljon och köper en ny för 3 miljoner kan en prisnedgång på 10 procent ses som fördelaktigt eftersom den nya bostaden blir 300 000 kronor billigare medan bostaden som säljs “bara” minskar med 100 000 kronor.

Tänk långsiktigt I osäkra tider kan det vara bra att fråga sig hur länge man tänker bo i sin nästa bostad. Om man planerar att flytta igen inom ett par år bör man ta med i sin kalkyl att bostadspriserna kan ha sjunkit tills dess.

Vad händer framöver?

Att sia i hur bostadspriserna kommer att utvecklas är svårt. Men mycket tyder på att utbudet av bostäder kommer att växa även i början av 2018. Detta eftersom nyproduktionen av bostäder ligger på rekordnivåer. Detta talar för att det kommer att vara köparnas marknad även under de kommande månaderna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bostadspriserna ligger på historiskt höga nivåer även om de backat några procent under hösten. Sammantaget finns alltså förutsättningar för både köpare och säljare att uppfylla sina bostadsdrömmar under 2018.

Text: Staffan Tell, Pressansvarig och talesperson, Hemnet