Så var bostadsmarknaden i augusti

I augusti fanns det 21 236 aktiva bostadsrätter på successionsmarknaden, vilket är 13 % högre än augusti 2017. För nyproducerade bostadsrätter var motsvarande siffra 13 928 i augusti. En ökning på årsbasis med 37 %.

Vill du ha koll på bostadsmarknaden? Skaffa Hemnets nyhetsbrev!

 

En anledning till att utbudet på successionsmarknaden har legat så pass högt det senaste året är att köpare och säljare har haft svårt att mötas vilket lett till en hög andel återpublicerade annonser. Under sommaren var en av fyra bostadsrätter som publicerades på Hemnet en återpublicering. Att jämföra med en andel på 17 – 18 % under sommaren ifjol.

En liknande utveckling för andelen återpublicerade går även att se för de tre storstadslänen om än i varierande omfattning. I Stockholms län var andelen återpublicerade högst, medan Västra Götaland och Skåne län låg något under riksgenomsnittet i augusti. Återpubliceringar präglas av ett tydligt säsongsmönster med en hög andel återpublicerade i januari och slutet av sommaren. Nu i sommar har dock andelen varit ovanligt hög.

Även på villamarknaden syns ett liknande mönster. Här utmärker sig återigen Stockholms län där över 40 % av de villor som publicerades i augusti hade varit ute på marknaden tidigare.

En indikation på att marknaden har piggat på sig något, är slutpriset i förhållande till utgångspris. Den så kallade budpremien. I augusti månad gick budpremien för bostadsrätter i riket upp till den högsta nivån sedan oktober. I december 2017, då budpremien var som lägst, fick säljare i genomsnitt nöja sig med utgångspriset vid en försäljning. Motsvarande uppåtgående trend syns även för de tre storstadslänen i olika utsträckning.

I och med denna utveckling påverkas även andelen av bostadsrätter som säljs under utgångspris. Även här syns en tydlig trend mot en piggare marknad, efter att andelen stod som högst i december 2017. Detta är framför allt intressant då även utgångspriset har ökat de senaste månaderna.

Nu i september kan vi se att andelen som tror på ökande bostadspriser har ökat. Hemnets köparbarometer noterade den högsta andelen som tror på ökande priser på ett år. Det är även första gången på ett år där de som tror på stigande priser är fler än de som tror på sjunkande priser.