Analys: Så var bostadsmarknaden i oktober

I oktober noterades återigen en ny högsta månadssiffra för utbudet av bostadsrätter på successionsmarknaden. Totalt var 22 850 aktiva bostadsrätter till salu.

Det höga utbudet är framför allt ett resultat av den tröghet som speglat marknaden de senaste månaderna snarare än ett högt inflöde av nya bostadsrätter på marknaden. Som en följd av detta noterades i oktober även en ny rekordnivå för antalet bostadsrätter, som ligger kvar från föregående månad.

Förutom i riket totalt sett, noterades i oktober även rekordhögt utbud i Dalarna, Halland, Kronoberg, Västernorrland, Västmanland och Västra Götaland. I Stockholms län minskade dock utbudet med 6 % på årsbasis.

Sedan amorteringskravets skärpning i mars har antalet försäljningar legat klart under fjolårets nivå. I oktober månad ses dock ett möjligt trendbrott. I riket såldes det i oktober månad 3 % fler bostadsrätter än motsvarande månad i fjol. Det var dessutom den högsta oktobersiffran sedan 2013 (så långt tillbaka vi har en enhetlig tidsserie).

Även i storstadslänen ökade antalet försäljningar i oktober, både på årsbasis och jämfört med föregående månad. I Västra Götalands län noterades det högsta antalet försäljningar under en månad sedan 2013. Att antalet försäljningar ökar är en indikation på att säljare och köpare nu lyckas mötas i större utsträckning än tidigare vilket bör ses som positivt för marknaden.

Den genomsnittliga försäljningstiden för de lägenheter som såldes i riket under oktober månad var 19 dagar. Det är samma nivå som under föregående månad men klart högre än de 15 dagar som den genomsnittliga försäljningstiden låg på under 2016 och början på 2017. I de tre storstadslänen minskade försäljningstiden i oktober från 18 till 17 dagar. För Stockholm innebär det den lägsta genomsnittstiden på ett år.

Även utvecklingen av budpremien den senaste månaden visar tecken på en stabilisering av marknaden. I riket var skillnaden mellan utgångs- och slutpris 4,1 % i oktober. Motsvarande siffra i Stockholms Län var 6,2 %. Både i riket totalt sett och i Stockholms län noterades den högsta nivån på ett år. Trenden för budpremien har sedan årsskiftet 17–18 varit positiv, om än från en låg nivå.

Trots flera tecken på en stabilisering på bostadsmarknaden visar Hemnets Köparbarometer att fler är pessimistiska gällande den kommande prisutvecklingen. Andelen som tror på stigande bostadspriser minskade med 5 procentenheter från september. Samtidigt ökar andelen som tror på sjunkande priser. Även det med 5 procentenheter. Den ökade negativiteten kring prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan delvis vara ett resultat av den senaste tidens skrivningar kring kommande räntehöjning och problem för byggbolag kring försäljning av bostadsrätter.

LÄS MER: Det får du betala på landets mest exklusiva adress