Kraftigt minskat antal försäljningar i Stockholm

Införande av amorteringskraven och bankernas skärpta kreditgivning har slagit mycket olika i olika delar av landet. I Stockholms län har antal sålda bostadsrätter minskat med över sju procent jämfört med 2015 medan försäljningen i övriga riket ökat med tio procent under samma period.

Få full koll på bostadsmarknaden med Hemnets nyhetsbrev – klicka här.

Utvecklingen av försäljningsvolym för bostadsrätter de senaste åren skiljer sig tydligt åt geografiskt.  Jämfört med 2015, året innan införandet av det första amorteringskravet, har antalet försäljningar i riket ökat med tre procent. Det som framför allt drar ner rikssiffran är ett minskat antal försäljningar i Stockholm. Sedan 2015 har antalet sålda bostadsrätter i Stockholms län minskat med sju procent och i Stockholms innerstad med hela tio procent.

Motsatt riktning i riket

Ungefär 40 procent av alla sålda bostadsrätter i riket sker i Stockholms län. Om Stockholms län exkluderas från den totala rikssiffran har antalet sålda bostadsrätter ökat med tio procent. Den nationella trenden går med andra ord i motsatt riktning mot vad som är fallet i Stockholm. Detta har också medfört att andelen försäljningar som sker i Stockholms län har minskat från 42 procent 2015 till 38 procent 2018.

2016 infördes det första amorteringskravet som sedan skärptes i mars ifjol. Utöver det har många banker också blivit tuffare i sin kreditgivning de senaste åren.

– Det är rimligt att anta att det kraftiga försäljningstappet i dyra områden så som Stockholms innerstad till stor del beror på de restriktioner som införts de senaste åren. Både amorteringskraven och bankernas kreditgivning har gjort det svårare för många att efterfråga bostäder i dyra områden, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Statistiken bygger på samtliga rapporterade försäljningar av bostadsrätter på successionsmarknaden som har annonserats på Hemnet.