Trendbrott för nyproduktion

För första gången sedan tredje kvartalet 2017 ökade antalet sålda nyproducerade bostadsrätter under första kvartalet 2019.– Det är intressant att notera att vi nu har en ökning på årsbasis i riket och en ökning på kvartalsbasis i Stockholm. Kanske är det ett vårtecken, säger Hemnets talesperson Staffan Tell.

Få full koll på bostadsmarknaden med Hemnets nyhetsbrev – klicka här.

Ny statistik från Hemnet på ett trendbrott på bostadsmarknaden. Under det första kvartalet såldes det 4 procent fler nyproducerade bostadsrätter på Hemnet än under det motsvarande kvartal 2018. I Stockholms län minskade försäljningen med 23 procent, men värt att notera är att nedgången är mindre än tidigare. – Vi har hört från branschen att man under en tid jobbat med att justera priserna för att möta marknaden och frågan är om det är det vi nu ser, säger Hemnets talesperson Staffan Tell till Nyhetsbyrån Direkt.

Om vi jämför med föregående kvartal steg försäljningen på riksnivå med 12 procent och 22 procent i Stockholms län. – Den samstämmiga bild vi får anekdotiskt är att marknaden för nyproduktion skiljer sig väldigt mycket beroende på var i landet man befinner sig. Stockholm är fortsatt trögt medan det går betydligt bättre i till exempel norra Sverige och Malmö, säger Staffan Tell.