Fortsatt högt bostadsrättsutbud – så var marknaden i augusti

Bostadrättsutbudet i riket fortsätter att ligga på säsongsmässigt höga nivåer. I augusti månad fanns det totalt 22 114 bostadsrätter till salu på Hemnet.  Det är 4 procent fler än i augusti 2018 och den högsta noterade augustisiffran. Även i storstadslänen var utbudet fortsatt högt och något över fjolårets nivåer.

Det höga utbudet av bostadsrätter kan fortsatt framför allt ses som ett resultat av en långsammare marknad. Hittills i år har det publicerats färre bostadsrätter än vad som gjordes under motsvarande period 2017 och endast marginellt fler än motsvarande period 2018. Trots det är alltså utbudet de senaste månaderna varit tydligt högre.

Kraftig minskning av misslyckade affärer

Sedan våren 2017 har andelen bostadsrätter som plockas bort osålda varit relativt hög, men de senaste månaderna har denna andel sjunkit. Nu i augusti noterades också en fortsatt minskning. I både riket totalt och i storstadslänen noterades den lägsta andelen på över två år. I riket var det i augusti 19 procent av de bostadsrätter som plockades bort som var osålda.

Det är fortsatt i Stockholm som benägenheten att plocka bort en bostadsrätt osåld är som störst. Där var andelen osålda bostadsrätter i augusti 22 procent, en minskning med 4 procentenheter från året innan. Även i Västra Götaland minskade andelen osålda med 4 procentenheter på årsbasis, från 15 till 11 procent. I Skåne var motsvarande minskning hela 7 procentenheter, från 23 till 16 procent.

Rekordhöga försäljningsvolymer

Förutom att det såldes många bostadsrätter i förhållande till hur många som plockades bort osålda, var också försäljningsvolymen hög i absoluta tal. Detta dels som en effekt av det höga utbudet men också som ett resultat av en mindre avvaktande marknad. Totalt såldes det 8 880 bostadsrätter vilket är den högsta noterade augustisiffran tillbaka till 2013, troligtvis längre.  Detta gäller även för Skåne och Västra Götaland medan det i Stockholm såldes något färre bostadsrätter än vad som gjordes i augusti 2017.

Färre bostadsrätter säljs under utgångspris

Skillnaden mellan utgångspris och slutpris (budpremien) fortsatte att öka i augusti. Den genomsnittliga (medianen) bostadsrätten ökade under augusti med 4,8 procent i pris från utgångs- till slutpris. Samtidigt minskade andelen bostadsrätter som säljs under utgångspris till 14 procent i augusti .

Det är den lägsta andelen sedan september 2017. I Stockholm var motsvarande andel 8 procent vilket var lägst bland storstadslänen och en minskning med 3 procentenheter från augusti i fjol. Trenden i Västra Götaland skiljer sig från övriga storstadslän och riket i stort. Här minskade förvisso andelen i augusti jämfört med juli men jämfört med motsvarande månad ifjol är det istället en tydlig ökning.

Trenden med en minskande andel bostadsrättsförsäljningar under utgångspris är tydlig i riket. Detta kan framför allt ses som ett resultat av en piggare marknad och att i takt med att prisförväntningarna ökar vågar också fler gå med i budgivningarna.

Högre prisförväntningarna i september

I Hemnets köparbarometer för september ökade andelen som tror på stigande priser med två procentenheter. Det är nu 31 procent som tror att priserna kommer att öka de kommande sex månaderna medan 17 procent tror på sjunkande priser. Senast prisförväntningarna minskade var i januari strax efter att Riksbankens höjt reporäntan. Sedan dess har andelen som tror på stigande priser ökat i varje ny undersökning under åtta månaders tid.