En bostad är mer än fyra väggar

OBOS, en av Nordens största bostadsutvecklare, storsatsar i Sverige. För att lyckas är den lokala förankringen avgörande, det menar Ulrika Liiv, kommunikations- och hållbarhetschef på OBOS Sverige. – Vi är måna om de personer som köper en bostad av oss, säger hon.

Foto: OBOS

OBOS har varit aktiva i Sverige sedan 2013 och omsatte 2018 över tre miljarder kronor. Sedan lanseringen har OBOS fokuserat på medelstora städer men från och med nästa år kommer även storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö hamna i fokus.

Bygger OBOS där du bor? Läs mer här.

OBOS bygger i hela landet, hur arbetar ni för att göra varje projekt lokalt relevant? – Den lokala förankringen är avgörande för att förstå affären, vi har flera kontor i landet från Malmö till Luleå. För att förstå vad konsumenten vill ha är det viktigt att förstå de lokala värdena och sedan applicera dem i varje projekt. Det kan vara att ta tillvara på ett vattendrag, träd eller något liknande, säger Ulrika Liiv.

Det handlar även om att kunna reagera på de behov som finns i samhället. Ett exempel är den bostadsbrist som i dag råder i Sverige och som lett till att det är svårt för unga vuxna att köpa sin första bostad. Därför har OBOS tagit fram konceptet Start Living som innebär yteffektiva, fabriksproducerade volymenheter med hårt pressade byggkostnader som möjliggör bra bostäder till rimliga priser.

Foto: OBOS

Mer än själva bostaden

En bostad är mer än det som finns inom fyra väggar oavsett vad den kostar, istället vill OBOS lyfta livet mellan husen, menar Ulrika Liiv. Genom att titta på en helhet där trygghet och trivsel är ledord går det att bygga hela bostadsområden, snarare än enskilda bostäder. – Det kan handla om allt från innergårdar till cykelpooler. Det behövs möjligheter för att människor ska kunna mötas på ett naturligt sätt, säger hon.

Läs mer om Obos bostäder här.

Fakta: Detta är Obos

  • Bostadsbolag med Norge som hemland.
  • OBOS har knappt 1 000 anställda i Sverige.
  • I koncernen ingår bland annat Myresjöhus, Smålandsvillan och OBOS Kärnhem.