Hemnets årskrönika 2019 – stigande temperatur på bostadsmarknaden

Efter oro och prisnedgångar 2017 följde ett år av stabilisering på bostadsmarknaden 2018. Under 2019 övergick stabiliseringen i en återhämtning och vid årets slut är prisutvecklingen uppåtgående för både villor och bostadsrätter. Det konstaterar Hemnet i sin årskrönika för året som gick.

Fotograf: Oscar Barkenbom

– Under 2019 har vi sett en tydlig återhämtning på bostadsmarknaden med snabbare affärer, högre budpremie och stigande priser. Förändringen i bostadsköparnas prisförväntningar har varit ganska extrem. I januari i år trodde 15 procent på stigande priser. Nu i december har den andelen mer än fördubblats samtidigt som andelen som tror på sjunkande priser har minskat kraftigt. Sammantaget finns det ett antal faktorer som talar för att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga under 2020. säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.

Minskande utbud av bostäder till salu

Efter flera år med stigande utbud för bostäder till salu bröts trenden under 2019. För villor skedde trendbrottet i maj och för bostadsrätter skedde det i oktober. Under vecka 49 fanns det 10 procent färre bostadsrätter till salu jämfört med samma vecka föregående år. För villor var motsvarande siffra minus 8 procent. 

Antalet nya objekt som kommit ut på marknaden har förändrats marginellt med en ökning för bostadsrätter om 0,4 procent och en minskning för villor med 1,2 procent. Att utbudet sjunkit under året beror alltså snarare på att bostäderna säljs snabbare än att det kommit ut färre bostäder till salu.

Kraftigt ökad optimism bland bostadsköparana

Året inleddes med en svaga prisförväntningar enligt Hemnets Köparbarometer. I januari var det 37 procent som trodde att priserna skulle sjunka och 15 procent som trodde att priserna skulle öka. Men redan i februari började prisförväntningarna att stärkas och optimismen har sedan ökat stadigt under 2019. I december var det dubbelt så hög andel som trodde på stigande priser och hälften så många som trodde på sjunkande priser jämfört med i januari.

Positiva indikatorer

Det finns ett antal olika indikatorer som tyder på att bostadsmarknaden har återhämtat sig under året.

  • Utbudet har under slutet av året minskat på årsbasis och i Stockholm är minskningen relativt kraftig på med minus 14 procent (v.49).
  • Antal sålda bostadsrätter och villor låg i oktober och november på den högsta nivån sedan 2013 för motsvarande månader.
  • Budpremien, det vill säga skillnaden mellan utgångspris och slutpris, har ökat stadigt under året.

Söderlya med renoveringsbehov mest klickat under 2019

Under 2019 sattes ett nytt rekord för flest antal klick för ett bostadsobjekt på Hemnet. Det tidigare rekordet låg på 452 000 klick för det så kallade paprikahuset från 2014. Årets och tidernas mest klickade objekt på Hemnet var en ostylad vindslägenhet från förra sekelskiftet på Södermalm med stort renoveringsbehov. Bostaden som fick stor spridning via sociala medier landade på hela 485 000 klick. 

Hemnet 2019 i siffror:

192 500 totalt antal objekt publicerade (-2,0% jmf. med 2018 tom november)

500 miljarder kronor totalt i utropspris (-2,8% jmf. med 2018 tom november)

50 981 villor har lagts ut till försäljning (-1,2% jmf. med januari – november 2018)

99 260 bostadsrätter har lagts ut till försäljning (+0,5% jmf. med januari – november 2018)

3,1 miljoner besökare per vecka (+ 8% jfm. 2018 tom november)