UNHCR: Fler månadsgivare behövs

En rapport från UNHCR visar att antalet flyktingar i världen förra året noterar en ny rekordnivå. Hela 110 miljoner människor är för närvarande på flykt och på många håll är situationen akut. Hemnet stöttar löpande UNHCRs arbete att hjälpa människor på flykt – men vi behöver bli fler.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Åsa Widell, UNHCRs generalsekreterare.

– Behoven har ökat explosionsartat och även om många vill vara med och bidra så räcker inte pengarna till. Inflationen gör att maten har blivit dyrare, och i vissa flyktingläger där vi är verksamma, har vi tvingats att minska från att kunna ge två mål mat om dagen till ett, berättar Åsa Widell, UNHCRs generalsekreterare.

Anledningen till att så många är på flykt är att världen sett nya krig, såsom det i Ukraina och Sudan. Det samtidigt som flyktingsituationen i länder som Afghanistan, och våldet och det osäkra läget i Syrien fortsätter. Även klimatförändringen leder till nya konflikter när markytan som kan producera livsmedel minskar på grund av torka.

– Många av de aktuella nödlägena i världen får begränsad uppmärksamhet i media. Kriget i Syrien fortsätter och 13 miljoner människor är fortfarande på flykt. I Venezuela har sju miljoner människor lämnat landet. I Jemen är över fyra miljoner människor på flykt och kriget orsakar omfattande fattigdom och svält.  

UNHCR är snabbt på plats världen över

UNHCR arbetar i 140 länder och genomförde förra året insatser i 35 akuta kriser, bland annat i Ukraina, Afghanistan, Etiopien och Myanmar. 

I akuta kriser når de snabbt fram med hjälp till människor som tvingats fly. Det handlar om tak över huvudet, mat, vatten, psykosocialt stöd, kontantstöd och praktisk rådgivning. UNHCR kan nå 600 000 människor med akut nödhjälp inom 72 timmar – var som helst i världen.

När katastrofläget stabiliseras något skiftar arbetet till att hjälpa flyktingar med registrering och familjeåterförening, asylprocesser, att bygga upp system för kontantstöd och olika insatser för att förebygga människohandel, våld och övergrepp.

Hemnet fokuserar sitt sociala ansvarsarbete på att stötta organisationer, nationellt och internationellt, som hjälper människor i olika utsatta situationer med tak över huvudet. Att ge människor tak över huvudet är ett centralt uppdrag för UNHCR – något som reflekteras i organisationens logotyp som utgörs av två kupade händer som skyddar en människa.

”Väldigt låg boendestandard generellt”

– 80 procent av alla flyktingar bor i bostäder som är undermåliga eller har allvarliga fel. Det är väldigt låg boendestandard generellt. I akuta situationer är det tält och presenningar som gäller. I långvariga situationer försöker vi ge material för att bygga mer hållbara bostäder. Vi arbetar mycket med att reparera så att människor kan återvända, berättar Åsa Widell.

Hon fortsätter:

– Vi är väldigt stolta över vårt samarbete med det svenska företaget Better Shelter och IKEA som tagit fram ett hus som levereras i platta paket. De är väldigt enkla att distribuera ut i världen och lätta att bygga ihop. Husen gör verkligen en otrolig skillnad för människors – och i synnerhet kvinnors och flickors trygghet med låsbar dörr, och solceller på taket som ger ström. Hittills har 80 000 hus levererats runt om i världen och de går faktiskt att beställa som en gåva till en flyktingfamilj via vår hemsida.

Många av konflikterna i världen har pågått i flera decennier och många människor är flyktingar under en mycket lång tid. I genomsnitt är man flykting i 17 år. Även om utvecklingen på många håll går åt fel håll hoppas Åsa Widell att världssamfundet ska bli bättre på att hitta fredliga lösningar framåt.

– Lösningarna finns tyvärr inte hos UNHCR. Det är världssamfundet som måste klara av att samarbeta och avsluta krig och konflikter. Och det är relativt få krig som är orsak till den katastrofsituation vi ser idag. Om man tänker sig att vi skulle ha en fredlig utveckling i Sudan, Afghanistan, Ukraina och Syrien skulle vi ha oändligt mycket bättre förutsättningar att ta hand om flyktingar från övriga konflikter som pågår idag.

Åsa Widell vittnar om att svenska privatpersoner och företag är mycket givmilda och att engagemanget är fortsatt mycket starkt trots det tuffare ekonomiska läget.

– Det kanske är så att när vi får det tuffare själva på grund av stigande inflation så inser vi hur mycket bättre vi har det än människor som tvingats lämna sina hem för att bege sig ut i det okända. Det tror jag kan vara en förklaring till att många fortsätter att stötta så generöst.

Önskar att fler blir månadsgivare

I dagsläget räcker pengarna som UNHCR får in globalt till att täcka ungefär hälften av det faktiska behovet. Därför är det viktigt att få ännu fler att stötta verksamheten:

– Om jag skulle få önska en sak så är det att fler blev månadsgivare. Det är nästan bättre för oss att någon är månadsgivare och ger mindre per månad än gör en större engångsinsättning. Att ha fler månadsgivare skapar en större förutsägbarhet och gör att vi själva kan påverka hur pengarna används där de gör mest nytta. 

Vill du bli månadsgivare och hjälpa folk i nöd? Klicka här.

Detta är UNHCR:

UNHCR grundades i början av 50-talet med uppdraget att hjälpa de 1,3 miljoner människor som var på flykt i Europa efter andra världskriget. Tanken var att UNHCR skulle upplösas efter tre år men behovet av att hjälpa flyktingar har bara ökat under årtiondena. UNHCR har knappt 19 000 medarbetare som är verksamma i över 130 länder och har en exceptionell förmåga att snabbt hjälpa människor i krissituationer. Idag finns det cirka 110 miljoner människor på flykt, vilket är en fördubbling jämfört med för tio år sedan.