Prisutvecklingen kan tyda på att villapriserna bottnat

Under de senaste åren har bomarknaden präglats av tydliga svängningar. Men sedan några månader tillbaka har villapriserna i Stockholm, Göteborg och Malmö vänt upp igen – och ligger till och med högre än för ett år sedan, visar ny statistik.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Under pandemiårens prisökningar var det storstäderna med omkringliggande pendlingskommuner som gick starkast prismässigt. När räntan sedan började höjas under våren 2022, var det också på bostadsmarknaden i dessa kommuner som effekten syntes först.

Jämfört med 2019, innan pandemin började påverka bostadsmarknaden, ligger nu villapriserna i rikets storstäder 22 procent högre. I dessa kommuner syns nu också en tydlig prismässig återhämtning de senaste månaderna. Landbygdskommunerna är den grupp av kommuner som under samma period haft den minsta prisökningen på villamarknaden. Där har priserna ökat med 8 procent om man jämför den senaste tolvmånadersperioden med 2019. 

Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg, kommenterar:

– Att trender och förändringar på bostadsmarknaden ofta syns först i rikets storstäder har varit tydligt de senaste åren. Om bostadspriserna har bottnat är för tidigt att säga, men nuläget visar på återhämtade priser i storstäderna. Då brukar det historiskt innebära att övriga kommuner följer efter med några månaders eftersläp, säger han.

Prisutvecklingen är baserat på ett tolv månader rullande genomsnitt. Indexerat mot tolvmånadersperioden före januari 2020. Indelningen av kommuner har skett i kommungrupper enligt Sveriges kommuner och regioners uppdelning, baserat på folkmängd, andel pendlare med mera.