10 steg till nytt hus

Visst ska det vara enkelt, roligt och tryggt att bygga eget hus! En viktig punkt för att lyckas med det är att se över ansvarsbiten och därför välja en husleverantör som erbjuder totalentreprenad. Här har vi bett hustillverkaren Movehome att steg för steg berätta hur du bygger eget hus på enklast möjliga sätt!

Totalentreprenad kallas även nyckelfärdiga eller inflyttningsklara hus. Vad som verkligen ingår i begreppen kan variera mellan olika hustillverkare, så det är viktigt att jämföra. Totalentreprenad är en entreprenadform där verkligen allt ska ingå. Det innebär att du skriver ett enda kontrakt och leverantören tar hela ansvaret för husleverans, för entreprenadens utförande, samordning och arbetsmiljö.

Motsatsen är så kallad delad entreprenad där du skriver kontrakt med flera olika entreprenörer, samordnar byggnationen själv och tar stort eget ansvar för både helhet och detaljer. Så här kan ett husbygge gå till:

1. Välj husmodell som passar din tomt

Även om du vet hur du vill bo är det bra att utgå ifrån din tomt. Vilka bestämmelser råder för byggnationen? Hur stort och högt får du bygga? De flesta kommuner kräver en nybyggnadskarta för bygglovsansökan. Nybyggnadskartan innehåller de flesta detaljer och vi rekommenderar att du beställer en sådan när du köpt tomten. Movehome erbjuder ett överskådligt online-verktyg för att både forma huset och samtidigt ha koll på alla priser, vilket kan vara smidigt som kund. Vill du veta mer om det så läs gärna hur Martin & Sofia gjorde.

movehome_hus

2. Kontakta tillverkaren

När du byggt online är det dags att ta kontakt med husleverantören. Tillsammans reder ni ut om huset passar din tomt och vilka kostnader för markberedning som tillkommer utöver tomtens pris.

3. Kontakta banken för lånelöfte

Nu vet du vad byggnationen kommer att kosta och kan vända dig till din bank för ett lånelöfte. Banken behöver produktionskostnadskalkyl, ritningar och offert från hustillverkaren – helt enkelt samma underlag som du grundar ditt beslut på.

4. Kontrakt för totalentreprenad

Väljer du att bygga med totalentreprenad tecknar du ett enda kontrakt. Det är en trygghet för dig och du kan lugnt ägna din tid åt att fundera över annat.

movehome5

5. Söka bygglov

När kontraktet är undertecknat och godkänt av dig och hustillverkaren, tar tillverkaren fram ritningar för bygglov. Huset ritas in på nybyggnadskartan och man får fram en situationsplan. Din kontakt hos tillverkaren hjälper till att fylla i blanketter och ta reda på fakta kring just din bygglovsansökan.

6. Slutbeställning

När bygglovet är beviljat brukar du kunna gå igenom dina interiöra val en sista gång. Movehome kallar detta Slutbeställning. När din beställning är bekräftad får du en definitiv tidplan med datum när huset ska vara klart för slutbesiktning.

7. Mark- och grundläggningsarbeten på din tomt

Nu kan byggnationen av huset påbörjas. Marken grovplaneras och en betongplatta blir grunden till ditt hus.

movehome4

8. Huset tillverkas

När grunden är klar tillverkas ditt hus i fabrik. När det är klart körs ditt nya hus till byggplatsen. Stommonteringen av ytterväggar och yttertak görs först. Det brukar ta några dagar, därefter är huset säkrat för väder och vind.

movehome3

9. Invändiga arbeten inom snickeri, el och VVS

Det invändiga arbetet tar sedan vid och olika entreprenörer arbetar med allt från snickeriarbeten, vvs och el till köksmontering, kakel- och klinkersättning och invändig målning, enligt en tidplan för just ditt hus.

10. Slutbesiktning

Huset ska vara helt färdigt till besiktningsdagen. En högtids- och examensdag för alla inblandade parter!

11. Inflyttning

Välkommen hem!

movehome2