Säljer hälften men lever fullt ut

Raya Maija älskar sitt sommarställe. Hon ser sig själv som en enstöring och är mån om sin frihet, men måste av ekonomiska skäl hitta en köpare till halva hennes tomt. Men huset som står på tomten är i stort behov av renovering, och intressenterna som lockas av platsens stillhet tvekar då de vill bygga ut men inte kan garanteras bygglov.