Batterilagning kan vara avgörande för framtiden

Sverige mål på hundra procent förnybar elproduktion till 2040 ställer höga krav på elproducenter. Stort fokus ligger på att utveckla förnybara energikällor som vindkraft och solenergi. Men hur ska energi tas tillvara på och faktiskt räcka för att ge hela Sverige el? Lösningen kan vara batterier.

Genom ett batterilaget kan exempelvis sol- eller vindel lagras, vilket gör att energin kan användas vid ett senare tillfälle. Större lagringsenheter skulle kunna göra att det går att ta tillvara på mer av den förnybara energi som skapas i Sverige, utan att något går till spillo.

– Batterier har en viktig roll att spela i energiomställningen. Med hjälp av batterier kopplade till solcellsanläggningar kan vi påverka utmaningen med begränsningar och tillgänglig effekt. Genom att batterierna lagras med el från nätet vid tillfällen med god effekttillgång för att användas vid tillfällen med högt effektanspråk, kan prosumenterna av solel minska sitt beroende av både el och effekt från elnätet, och det är då vi går från central till decentralisering inom energiförsörjningen, skriver Charlotta Winkler, solenergiexpert i en artikel som publicerats på WSP:s hemsida.

Inom fastighetsbranschen har vissa företag, bland annat Riksbyggens projekt Viva i Göteborg, använt sig av batterilagrad energi för att ta tillvara på solenergi.

Stora kliv krävs

Svenskproducerad el kommer i dagsläget främst från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme. Solel utgör mindre än 1 procent av den totala elproduktionen, enligt Energimyndigheten. Energimyndigheten menar att cirka 5–10 procent av Sveriges totala elanvändning skulle kunna komma från solenergi år 2040.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.