Sveriges första solvärmepark invigd

Nyligen invigdes Sveriges största solvärmepark. Solfångarinstallationen är det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år, skriver Hållbart Byggande.

Parken uppförs av solvärmebolaget Absolicon tillsammans med Energimyndigheten. Parken ska bland annat fungera som demonstrationsanläggning där personer från hela världen kan undersöka och studera vilka möjligheter som finns med den här sortens koncentrerad solvärme.

– Det här är en dag då vi bevisar att med samarbete och kreativitet finns det lösningar på klimatutmaningen, sa Joakim Byström, vd Absolicon, i en kommentar.

Solfångarparken uppförs med teknik för moderna koncentrerande solfångare, som tillåter högre systemtemperaturer och verkningsgrader för fjärrvärme.

För att klara de höga temperaturerna som krävs i svenska fjärrvärmenät är Absolicons solfångare utrustade med en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna är designade för temperaturer upp till 160 grader och tillhandahåller här upp till 120 grader som matas in direkt i fjärrvärmenätet, skriver företaget.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.