”Utgå från ditt behov och köp en bostad som är trygg”

Bostadsmarknaden de senaste 1,5 åren har präglats av osäkerhet. Det har gjort att svenska bostadsköpare blivit allt mer försiktiga, vilket riskerar att skapa en inlåsningseffekt där människor inte flyttar. För att hjälpa bostadsköpare till en trygg bostadsaffär har Riksbyggen tagit fram en trygghetsfilosofi.

Foto: Riksbyggen

Efter ett dramatiskt 2017 med prisfall har bostadsmarknaden sakta men säkert stabiliserat sig under 2018 och 2019. Detta har gjort svenska bostadsköpare mer försiktiga, vilket bland annat syns genom att snittförsäljningstiderna ökat under 2018.

Läs mer om Riksbyggens trygghetsfilosofi här.

Trygghet viktigt

På en sådan bostadsmarknad är tryggheten i samband med bostadsköpet viktig. Bostadsutvecklaren Riksbyggen har tagit fram en trygghetsfilosofi som ska göra det tryggare för svenskar att köpa nyproducerade lägenheter.

– Riksbyggen ser till helheten i bostadsköpet och det omfattar en rad olika initiativ för bostadsköparen. Vi har en väl genomarbetad ekonomisk plan med tillhörande underhållsplan för föreningen så att både ekonomi och funktion säkerställs under lång tid framöver. Vi är med från första början och ritar huset, uppför och förvaltar, vi kan byggnaden och dess behov, säger Tobias Dysenius, försäljnings- och affärsutvecklingschef Riksbyggen Bostad.

Trygghetsfilosofin gör att oförutsedda händelser under köpet och första tiden i bostaden underlättas, till exempel om någon skulle bli kritisk sjuk eller om försäljningstiden på den nuvarande bostaden skulle dra ut på tiden. Riksbyggen tar också ansvar för att föreningen ska ha en god ekonomi, vilket innebär att Riksbyggen köper eventuellt osålda bostäder för att säkerställa att föreningen får en full intäkt.

Behov ska styra bostadsköpet

Det som ska ligga till grund för ett bostadsköp är det faktiska behovet, menar Tobias Dysenius. Det är viktigt att utgå från det egna behovet och därefter planera sitt bostadsköp. – Utgå från ditt behov och köp en bostad som är modern, trygg och skapar en bra levnadsplats för många år framöver. Ett prisvärt bostadsköp i nyproduktion har med hela helheten i affären och bostaden, såsom Riksbyggen har, säger han.

Läs mer om Riksbyggens arbete och bostadsprojekt här.

Fakta: Riksbyggens arbete för ett tryggt bostadsköp

  • Trygghetsfilosofin med skydd mot dubbel boendekostnad, avbokningsskydd och tillträdesskydd.
  • Personlig vägledning hela vägen till inflyttning från lägenhetsval till val av inredning.
  • Riksbyggen ger fem års garanti på din nya bostad.
  • Riksbyggen är ett kooperativt företag som ägs av sina kunder så du kan lita på att de finns kvar för dig och din förening under lång tid efter inflyttning. 
  • Riksbyggens bostadsrättsföreningar har en ekonomisk plan som är förankrad i verkligheten tack vare sin fastighetsförvaltning och godkänd av intygsgivare från Boverket.
  • Om inte alla lägenheter i bostadsrättföreningen säljs köper Riksbyggen de lägenheterna.