Många har tjänat på att bo senaste tio åren

Den kraftiga prisuppgången på bostäder har gjort att många kunnat sälja sin bostad med en vinst som överstiger den totala boendekostnaden. Det skriver Swedbank i en ny rapport där banken tittat närmare på prisutvecklingen på bostadsrätter och småhus mellan 2011 och 2021.

Många som köpt ett hus eller bostadsrätt har tjänat pengar på att bo i sina bostäder. Inte minst gäller det bostadsrättshavare i större kommuner som fått se sina bostadsrätter stiga i värde med i genomsnitt 140 procent sedan 2011, skriver Swedbank i rapporten.

– Vi har haft en historiskt hög prisuppgång på bostäder, inte minst på bostadsrätter. Men som konsument ska man inte ta denna uppgång för given. Passa på att amortera nu när räntan är låg. Det är ett utmärkt sätt att minska sin belåning, säger Arturo Arques i en kommentar till Mäklarvärlden.

Medianpriset på bostadsrätter har ökat med 93 procent under perioden. Det motsvarar att en reavinst efter skatt överstigit boendekostnaden med 2 538 kronor. Störst har ökningen varit i Stockholm där reavinstökningen varit 7 500 kronor per månad.

Störst procentuell värdeförändring

Störst procentuell värdeutveckling på både bostadsrätter och småhus bland landets största kommuner hittas i Skellefteå. Där har medianpriset för bostadsrätter stigit med 346 procent de senaste 10 åren och småhusen med 160 procent.

Swedbank lyfter även i rapporten problematiken kring de kraftiga prisökningarna och en bostadsmarknaden som är i behov av förändringar.

– Behovet av politiska reformer för att lösa problemen på bostadsmarknaden kan inte nog understrykas. För att underlätta möjligheterna för hushållen att skaffa sig en bostad i framtiden måste utbudet öka, säger Arturo Arques.

Hela Swedbanks rapport hittar du här.