Konceptboende möter nya behov

Bild: Etaget – Tobin properties

Säg hur du bor så ska jag säga vem du är. Är det en trend att vi numera inte bara köper ett boende utan en hel livsstil? I storstäderna finns det mycket som pekar på det. Så kallade konceptboenden som har det lilla extra ökar.

– Jo, så är det nog, säger Erik Karlin, VD på fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties. Vi märker att kundernas förväntningar ökar gradvis.

– Hemmet har blivit ett sätt att uttrycka vem man är. Boendet är ju också en stor hobby för många. Bilen är för länge sedan passé som statussymbol – den platsen har tagits av bostaden.

Kraven på boendet ökar

Tobin Properties gör noggranna undersökningar inför varje projektering för att anpassa sig efter platsen och inte minst efter kundernas förväntningar. Ett projekt är Etaget på västra Kungsholmen i Stockholm. Det ter sig lite New York-igt, med fasader i tegel och brons-och guldfärgad plåt, restaurang och blomsterhandel i gatuplan och gröna gemensamma takterrasser. Enligt Erik Karlin är boendets yttre förutsättningar, läget, designen med mera viktig, men det som avgör är själva planlösningen av boendet – hur ska mitt liv fungera om jag bor här. Här måste man möta kraven på vad ett boende ska innehålla med smarta planlösningar, fiffigt inbyggda tvättstugor, walk in closet – och balkong.

– Vi inreder efter folks preferenser, balkong är i princip en förutsättning för alla våra boenden.

Foto: Petra Bindel/Folkhem

Tydlig ekoprofil attraherar

Sandra Frank är marknadschef på Folkhem vars affärsidé är att bygga höga hus av trä. Man har därmed en tydlig ekologisk profil på sina projekt men jobbar också tätt med namnkunniga arkitekter. Två åttavåningshus (världens högsta i trä!) står färdiga i Sundbyberg strandpark.

– När vi började visa husen var det nog i första hand läget och det arkitektritade som folk attraherades av. Det första huset såldes kanske mest på dessa kriterier. Men när det andra huset stod klart hade vårt ekologiska tänk fått större utrymme i folks medvetande och här var det övervägande människor som gjorde ett aktivt val att man ville leva i ett klimatneutralt hus.

Trähöghusen är byggda enligt modern träbyggnadsteknik med korslimmade massiva trästommar baserat på ett gammalt byggnadssätt. Byggnader som Stockholms slott och stora delar av Gamla stan är i stommen trähus. 2014 vann Folkhem Stockholms Handelskammares stadsmiljöpris.

– Våra köpare är intresserade av att göra något slags statement, här finns ingen uppenbar lyx som lounger och restauranger, men husen har väldigt gedigna och ekologiska material. En sorts lågmäld lyxighet som sitter i känslan av att gå på ett massivt trägolv till exempel. Och i slutänden är det ju en stor vinst att kunna bidra till ett bättre och mer miljöanpassat samhälle.

Bild: Etaget – Tobin properties

Yteffektiva bostäder kräver nya lösningar

Behovet av att visa vem man är genom sitt boende kan alltså ta sig olika uttryck. Ett annat av Tobin Properties projekt är Arkaden i Sundbyberg. Här möter man målgruppens behov, som föds ur ett yteffektivt boende, med flera gemensamhetsutrymmen, som t ex en festlokal där man kan ordna barnkalas, cykelverkstad och många gemensamma takterasser. I mångt och mycket handlar det om att anpassa boendet efter de nya förutsättningar som ett liv i staden inbegriper.

– Och eftersom man åker mindre bil, måste vi till exempel parera med många cykelställ, säger Erik Karlin.

Folkhem planerar för att bygga 6000 nya bostäder i Stockholms stad. Samtliga ska givetvis vara byggda i trä.

– Vi ser att det finns ett stort intresse för hur husen är byggda och vilka material som används, säger Sandra Frank. Det har blivit viktigt att göra aktiva val.

Text: Hemnet-redaktionen