Det såldes bostäder för 51 miljarder kronor i maj

I maj i år såldes det bostäder i Sverige för nästan 51 miljarder kronor, det är den högsta siffran sedan Hemnet började med sina mätningar 2013. – Försäljningsrekordet är framför allt ett resultat av att det såldes många bostäder under maj månad. Det genomsnittliga priset var fortsatt något under den toppnivå vi hade under 2017, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Den svenska bostadsmarknaden har tagit fart efter en lång period av stiltje. Utbudet av bostadsrätter på Hemnet är rekordhögt, samtidigt har också försäljningen ökat. Om vi tittar på omsättningshastigheten, utbudet i relation till antalet affärer, går det att se att utbudet i maj omsattes i den snabbaste takten sedan hösten 2017.

Det syns också i Hemnets statistik att det såldes rejält med bostäder under maj i år, totalt omsattes 50,9 miljarder kronor. Det går att jämföra med 41 miljarder 2018 och 46,7 miljarder 2017.– Att det säljs mycket bostäder kan ses som en effekt av att vi dels haft ett väldigt stort utbud men framför allt att köpare och säljare nu i större utsträckning kommer överens prismässigt, Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Hemnets köparbarometer för juni månad visar att tilltron till prisuppgångar fortsätter att stärkas. 25 procent av de tillfrågade uppgav att de tror på stigande priser de kommande sex månaderna. Det innebär att det är fler som tror på stigande priser, än vad det är som tror på sjunkande priser, för första gången sedan oktober