Det går allt snabbare på bostadsmarknaden

Året på bostadsmarknaden har börjat med hög aktivitet och en ökad försäljningstakt. Den genomsnittliga försäljningstiden för både villor och bostadsrätter minskade tydligt i februari.

Året på bostadsmarknaden har börjat i ett högt tempo. Det syns inte minst på de tydligt minskade försäljningstiderna runt om i landet. Totalt i riket låg en bostadsrätt i genomsnitt till salu i 17 dagar på Hemnet innan den såldes. Det är den lägsta genomsnittliga försäljningstiden under en månad sedan februari 2017 och 3 dagar kortare än för ett år sedan.

Under hösten 2017 när bostadsmarknaden tydligt bromsade in ökade också försäljningstiderna kraftigt i takt med att utbudet ökade. Sedan dess har marknaden sakta återhämtat sig och med det även försäljningstiden.

I nivå med 2015 och 2016

Även i samtliga storstadslän går det allt snabbare sälja sin bostadsrätt. Stockholm och Skåne län hade den kortaste försäljningstiden i februari. Där tog det i genomsnitt 15 dagar vilket är i nivå med 2015 och 2016 års nivå då bostadsmarknaden var som hetast. – Den minskade försäljningstiden visar tydligt den återhämtning på framför allt bostadsrättsmarknaden som fortsatt under början av året. På många håll är vi nu nere på de försäljningstider som vi hade under de heta åren 2015 och 2016. Framför allt är detta en effekt av en minskad oro och ökad tro på stigande bostadspriser. Det gör att utbudet minskar i takt med att bostäderna ligger till salu kortare tid. Säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet. Även på villamarknaden går det idag betydligt snabbare att sälja än vad som var fallet för ett år sedan. I riket har den genomsnittliga antalet dagar en villa ligger till salu innan försäljning gått ner till 23 dagar i februari jämför med februari månad 2019. I Stockholms län har försäljningstiden minskat med i genomsnitt en vecka i jämförelse med februari i fjol.